9 okt 2016

Sørhellinga borettslag

Sørhellinga ble bygget i årene 1964 - 65. Arkitekt var Alex Christiansen.

Borettslaget ble bygget på tomt som var festet fra Oslo Kommune. Tomten ble kjøpt i 1986. På grunn av galt fastsatt tomtegrense i 1986 ble det foretatt en justering av tomtegrensen i 2000.

I de årene borettslaget har bestått er det lagt ned mye arbeid i opparbeiding av utearealene og resultatet er frodige og vakre hager. Det gjennomføres også mye vedlikehold av fellesarealer gjennom dugnadene som gjennomføres vår og høst.

Den lille skogteigen mellom husrekkene kalt Lilleskogen, har alltid vært til glede for de yngste beboerne. Blomster, bær og sopp og de mange fine gjemmestedene der gjør borettslaget til et spennende sted å vokse opp.