Endret: 7 mai 2017     Opprettet: 22 mai 2012

Påbyggingsalternativer i Sørhellinga borettslag

Det foreligger godkjente tegninger for utvidelse

Rekkehusene er bygget på tradisjonelt vis i betong- og trekonstruksjoner i en etasje og sokkel. Ytterveggene er kledd med stående og liggende panel, mens leilighetsskillende vegger er i betong.

Det er åpnet for at det kan bygges ut. Boligarealet i hver enhet kan økes med 31 m2. Det foreligger godkjente tegninger for utvidelse på stuesiden og ved kjøkken/entre.

Tegningene kan fås ved henvendelse til styret.

Før du setter i gang utbygging må det foreligge godkjenning fra Plan- og bygningsetaten i Oslo Kommune.