Endret: 9 okt 2016     Opprettet: 22 mai 2012

Navnehistorie og geografi

Sørhellinga er ett av seks borettslag på Tveita. Navnene på de fem andre borettslagene i området er Lohøgda, Luren, Lønnealléen, Smalvollskogen og Tveita.

Tveita er det riktige navnet på den gamle herregården som er grunnlaget for navnet på området. Tvetenveien fikk navnet sitt lenge før bydelen var planlagt.

Tveita ligger på et platå vel 100 meter over havet, med en bratt skogkledd skråning ned mot Akersdalen og Alna. Sigrid Undsets vei danner en intern trafikklinje rundt boligbebyggelsen og danner også et skille mellom boligområdet og områdene rundt.

Sørhellinga ligger til blindveien Simon Darres vei som er knyttet til Sigrid Undsets vei i nord.

Alle veinavnene på Tveita er hentet fra Sigrid Undsets trilogi om Kristin Lavransdatter. Simon Darre var Kristins forsmådde forlovede. De andre veiene har navn etter Kristin selv, etter faren Lavrans, moren Ragnfrid, husbonden Erlend, hans bror Gunnulv og Kristin og Erlends sønn Nåkkve.

Tveten herregård ligger ovenfor havnehagen, øst for Sørhellinga. Opp til gården går det en lønneallé som antas å være plantet for ca 250 år siden. Gården var i drift til1960-tallet da utbyggingen av området startet. Ridestallen på gården har lang tradisjon og er flittig benyttet av barn og ungdom fra strøket.

Vi viser også til følgende nettadresse for mer informasjon om Tveita-området:

http://nn.wikipedia.org/wiki/Tveita#Burettslaga