24 feb 2015

INFORMASJON FRA STYRET NR 6/ DESEMBER 2014

Vi vil også i år sitere fra husordensreglene pkt.14 siden kulda kan skape problemer med garasjeportene, bruken av disse og garasjene:

”Alle garasjene er utstyrt med automatisk portåpner med fjernkontroll. Dersom fjernkontrollen blir ødelagt eller mistes, er den enkelte selv ansvarlig for å reparere eller skaffe ny. Henvendelse til Marit, SD vei 58, tlf. 995 92 484. Når leilighet selges, skal en fjernkontroll som fungerer følge med. Garasjebrukerne plikter å sørge for at sin egen port til enhver tid er låst. Det er ikke tillatt å lagre ildsfarlige produkter i fellesgarasjene. Tidsur skal brukes ifb. motorvarmer”.

I tillegg minner vi om at parkering ikke må skje foran garasjene da dette kan hindre snømåker fra å utføre sine gjøremål.

Parkering bør heller ikke skje foran søppelkassene ved innkjøringen til laget Da blir det ikke plass for brøyting av fortauet og brøytingen på vårt område. I verste fall risikerer vi at Renovasjonsetaten ikke tømmer søppel- og papirkassene.

UTLEGGING AV MAT TIL SMÅFUGLENE

Vi ber om at mat ikke legges ut til småfuglene, da dette kan trekke til seg f.eks. rotter og mus.

JULETRETENNINGEN

Også i år var det mange som stilte opp under juletretenningen. Store og små. En takk til musikantene som stilte opp og gjorde det hele riktig stemningsfullt. Gløgg og saft fikk alle. Takk til de som stelte i stand og til alle som kom.

MELDING OM ENDRING AV FORRETNINGSFØRERHONORARET

Fra OBOS er vi blitt underrettet om at forretningsførerhonoraret endres fra kr 85.353 ex. moms i 2014 til kr 88.768 ex. moms i 2015.

RØYKVARSLERE

I disse juletider minner vi igjen om brannfaren og at du bør teste røykvarsleren. Dette gjøres ved å trykke på knappen. Dersom den piper er batteriene i orden.

Dersom du oppdager at røykvarsleren ikke slår ut, og du har sjekket at dette ikke skyldes at batteriet er flatt, ta med deg den defekte røykvarsler til styret. Du vil mot innlevering av den defekte røykvarsler få utdelt ny.

LEVENDE LYS

Når du tenner levende lys så må du ikke forlate rommet. Pass på så lysene ikke velter, eller at mansjetten eller annet ved og rundt lyset tar fyr.

STRØKASSENE MED SAND

Strøkassene er fylt opp med sand og varmekablene i gangveiene har stått på en tid. Ikke nøl med å gruse når du ser at det er behov. Ha gjerne en bøtte med grus i boden, så du er sikret ved væromslag.

Vi benytter anledningen til å takke hver især for samarbeidet i det gamle år, og håper at samarbeidet blir like godt eller bedre i 2015.

Vi ønsker alle en riktig god jul og alt godt for det nye år.