8 okt 2012

INFORMASJON FRA STYRET NR. 6/ 28. juni 2012.

STYRETS ARBEID

Det nye styret har kommet i gang med sitt arbeide. Det er allerede avholdt to styremøter inntil 23. juni og vi føler vel at vi har fått bra innsikt over status i de fleste av de aktuelle saker.

Noen brev og mail brev har vi fått siden sist og de aller fleste kunne besvares innen få dager. Firmaene laget bruker har holdt på med bestillingene. Der det er mulig samler vi flere ”like” krav/ønsker før bestilling leveres, hvis det er mulig.

Vi benytter anledningen til å takke hver især for tilliten vi ble vist gjennom valgene på generalforsamlingen. Etter beste evne skal vi ivareta fellesskapets interesserer, og søke å gi aktuell informasjon med passende mellomrom.

PULVERAPPARAT OG RØYKVARSLER

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn, skal som kjent alle boliger ha minst en røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det var borettslagets ansvar i sin tid å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden.

Hver enkelt må derfor selv skifte batteri i røykvarsleren en gang i året. Trykk gjerne også på testknappen en gang i måneden for å få bekreftelse på at varsleren virker. Nye batterier vil bli utdelt til alle i løpet av oktober. Den enkelte setter de selv inn. Skulle noen trenge hjelp til dette, legges en lapp i styrets postkasse, så vil vi være behjelpelig.

Pulverapparatet kontrolleres ved at det vendes ett par ganger noen ganger i året. Testknappen skal stå ”I grønn sone”. Dersom utstyret, enten pulverapparat eller røykvarsler, er defekt meldes dette skriftlig til styret ved å legge lapp i styrets postkasse om hva er defekt, undertegnet med navn og adresse. Saken vil deretter bli fulgt opp med utskifting.

HARALDRUD GJENBRUKSSTASJON, HARALDRUDVEIEN PÅ ALNA

Ikke alle andelseierne er kanskje klar over at man GRATIS ved hvert besøk kan levere inntil 3 kubikkmeter avfall på denne gjenbruksstasjon på Alna.

Åpningstid hverdager kl 07.30/ 19.30 og på lørdager 09.00/14.30.

Hva kan du levere: Stein, tegl, betong, jord og asfalt, vinduer, dører, treverk, papp, metall inntil åtte dekk fra personbiler, malingsrester, spann m.v.

Du må selv ha sortert avfallet før du kommer på avfallsstasjonen og det anbefales derfor at man benytter gjennomsiktlige poser.

Det tas ikke i mot: Matavfall, eksplosiver, radioaktive materialer og medisiner og forurensede masser fra bygge- og anleggsaktiviteter som krever særskilt behandling fordi de inneholder stoffer med forurensningspotensial

DIVERSE

Vi minner ellers om ved denne anledning at man ikke bør mate fuglene. Mat på bakken tiltrekker seg mus og rotter. Det ønsker vi ikke i laget.

Olje til dørene og maling til ”klattmaling” på hus eller gjerder, fås ved henvendelse til Marit i SD vei 58.

Når tilstopping skjer i ledningsnettet må man ofte spyle for å få tilstrekkelig åpning. Da kan det sprute opp forurenset vann i andre leiligheter. Har du god kontakt med en av naboene, kan det være lurt at vedkommende har nøkkel til din leilighet, så vedkommende kan dekke til så skader ikke oppstår om vann kommer opp.

GODE TIPS FOR FERIEN

La oss ta vare på fellesområdene gjennom sommeren, ta inn post for hverandre, naboer bør holde et øye med hverandres boliger og garasjer, så uvedkommende ikke tar seg til rette. Stopp post og avislevering og viderekoble fasttelefonen til mobilen, men la leiligheten se bebodd ut for eksempel med leker utenfor, klippet plen o.a.

Vi benytter til sist anledningen til å ønske alle i borettslaget en riktig god sommer.

Det var alt vi hadde på hjertet ved denne anledning.

Med vennlig hilsen

STYRET

”Arbeid som om du skulle leve evig.

Elsk som om du skulle dø i dag.”

(Seneca)