Endret: 27 mai 2014     Opprettet: 12 mar 2014

INFORMASJON FRA STYRET NR 2 / februar 2014

TIL ALLE ANDELSEIERNE GENERALFORSAMLINGEN Årets generalforsamling holdes torsdag 8. mai 2014 kl 18.00 i matsalen på Tveita skole.

FJERNKONTROLL TIL GARASJEN

Vi minner om at dersom du har problemer med fjernkontrollen til garasjen så har vi har flere ressurspersoner i styret som kan utføre vedlikehold på den og gi den et nytt liv. Ta kontakt med styret (lapp i styrets postkasse).

Vi har alltid fjernkontroller til salgs på lager, kontakt Marit i 58.

AD. UTVENDIG OMRÅDE

Fordi det fremdeles er noen som mater småfugler slik at det blir liggende mat på bakken, så minner vi atter om husordens bestemmelser om dette:

Foring av fugler må gjøres på en slik måte at det ikke blir liggende igjen på bakken, da dette tiltrekker seg mus og rotter.”

Vi har også i fjor vært plaget gjentatte ganger av skadedyr innen laget men vi har som kjent avtale med firma for å søke å minske dette problem. Skriftlige henvendelser i styrets postkasse dersom du har udyrproblem, så følger vi opp overfor det engasjerte firma. Åtekasser står ute og kontrollers med avtalte mellomrom.

FELLING AV TRÆR I LILLESKOGEN

Borettslaget har fått samtykke av kommunen til å felle bestemte trær i Lilleskogen. Fellingen skjer i disse dager. De søm ønsker ved kan bare ta med seg. Vi håper vi at flest mulig får glede av veden.

VALGKOMITEEN.

Valgkomiteen har avgitt sin innstilling. De har funnet kandidater til alle verv.

STATUS ÅRSBERETNINGEN

Regnskapsmøtet, som avholdes for å behandle årsberetningen til generalforsamlingen og regnskapet for 2013 ble nylig avholdt. Revisor hadde da uttalt seg om regnskapet og hadde ingen merknader til dette.

Styret foretok i dette møte de nødvendige justeringer i årsberetningen før hele materialet blir behandlet og godkjent av revisor og deretter av OBOS` administrasjon.

Så sendes materialet til trykking og utdeling finner sted. Styret står for utdelingen av innkallingen til alle andelseierne, mens OBOS på våre vegne sender innkallingen direkte til andelseiere som har en annen bostedsadresse enn Simon Darres vei.

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN.

Ved fristens utløp var det innkommet 2 forslag som tas inn i innkallingen. Det ene om bruk av et ikke-godkjent utbyggingsalternativ, det annet forslag fra styret om noen endringer i påbyggsreglene som generalforsamlingen må ta stilling til. Begge forslagene følger som del av innkallingen.

GENERALFORSAMLINGEN

Årets generalforsamling holdes torsdag 8. mai 2014 kl 18.00 i matsalen på

Tveita skole.

NYE ANDELSEIERE.

Ole Christian og Stine Camilla Gran som 10. desember 2013 flyttet inn i Simon Darres vei 41,

Espen Refsum Gystad og Mona Kristin Myhre som 15. januar 2014 flyttet inn i Simon Darres vei 63.

Styret ønsker velkommen til laget og håper at dere vil finne dere til frette her i Sørhellinga. Ta kontakt med styret hvis det er ting dere lurer på, så vil vi hjelpe så langt vi kan.

DIVERSE

Ifølge Aftenposten så var snø som ble dumpet på nedsiden av Sigrid Undsets vei lagt der av hensyn til trafikksikkerheten i nærområdet. Snøen var ikke forurenset, da den kun var skitten fordi den var flyttet noen ganger.

”DU VET AT DU HOLDER PÅ Å BLI GAMMEL,

NÅR LYSENE KOSTER MER ENN KAKEN.”

(BOB HOPE)