28 nov 2019

Informasjon fra styret - Husleieøkning

Husleieøkning Grunnet økt forsikringspremie, renteøkning på lån og økning i kommunale avgifter ser styret det nødvendig å sette opp grunnhusleien med kr. 250,- fra 01.01.2020.

Husleieøkning

Grunnet økt forsikringspremie, renteøkning på lån og økning i kommunale avgifter ser styret det nødvendig å sette opp grunnhusleien med kr. 250,- fra 01.01.2020.

Økt forsikringspremie:
I forbindelse med at det har vært en del branner i bygg med byggemetode tre, sett opp mot et lavt premienivå samt stigende erstatningsutbetalinger, har Tryg kommet til den konklusjon at de per i dag priser boligselskapet for lavt sett mot risiko.
Med bakgrunn i ovenstående har Tryg besluttet å oppjustere forsikringspremien med 16.5% + 3.5% indeks.

Økte kommunale avgifter:
Oslo Kommune har lagt til grunn en økning på 4,6% for renovasjon og 10,5% for vann og avløp.

Med vennlig hilsen
Styret i Sørhellinga Borettslag