Endret: 7 mai 2017     Opprettet: 8 okt 2012

Tveten Gård

Vi er nabo til Tveten gård og borettslaget er medlem i Tveten gårds venner.

Tveten gårds venner

I tillegg til at mange beboere er individuelle medlemmer, er også borettslaget medlem i Tveten gårds venner. I desemeber 2006 vedtok Oslo bystyre enstemmig å kjøpe gården fra de private eierne. Leieavtalen gikk ut ved årsskifte, og det var tvilsomt om den ville bli videreført fra eiernes side. Stort engasjement fra brukere og naboer ga det resultatet som var ønsket. Borettslaget håper at gården fortsatt vil være sentral i nærmiljøarbeidet og være senter for lokale aktiviteter.

Tveten gård er et møtested for befolkningen i alle aldre.

Kulturlivet blomstrer med aktiviteter for barn og unge og for eldre. Fra mai til september er det parkkvelder.

Parkkvelder for Oslos befolkning på Tveten gård

Parkkvelder på Tveten gård starter i mai og pågår fram til september hvert år. Det er variert underholdning. Arrangementet er for alle i hele Oslo og konsertene er gratis.

Bakgrunn

Etter krigen fant parkutvalget i Oslo ut at man måtte prøve noe nytt og mer variert i byens parker, og i 1946 oppsto kulturkveldene. Sju av byens parker hadde program. Bydel Alna og Tveten gård skal gjenskape stemningen fra ”de gode gamle parkkveldene i Oslo”.

I gamle dager var tilstrømningen av folk til parkkveldene god, til dels formidable. Vi ønsker hele Oslos befolkning velkommen til en av Oslos flotteste perler.

Tveten gård er åpen for alle

Tveten gård har stellerom, tepper til bruk ute, bord og benker, muligheter til å varme barnemat, eget rom for større grupper inne i hovedhuset.

Tveten gård har "urban gårdsdrift". Gården drives ikke som andre gårder ute i distriktene. Her er det ingen dyrking av korn eller poteter, ingen kuer eller griser. Her er det drift som passer for en storby som Oslo - for urbane mennesker.

Tveten gård er en møteplass som ligger som en oase med bygningsmasse helt tilbake fra 1700-tallet og en praktfull hage midt på Tveita mellom trafikkerte veier og bebyggelse. Gården er et av de mest komplette gårdsanlegg i Oslo.

Storbylivet merkes ikke på annen måte enn at hit kommer befolkningen i alle aldere alle dager hele uken for å møte mennesker, delta i kulturlivet, slappe av og få inspirasjon til sine ulike gjøremål. Gården er unik med alle sine godt bevarte bygninger som gir plass for kreativitet, sosial samvær, teater, dans, sang, ro og hygge for alle i alderen 0 - 100 år.

Kilde: http://www.bydel-alna.oslo.kommune.no/kultur_fritid_og_narmiljo/tveten_gard/