9 des 2018

SISTE REHABILITERINGSNYTT FRA STYRET TIL ALLE ANDELSEIERE I SØRHELLINGA BORETTSLAG

Dato: 20.9. 2018 Oppdatert fremdriftsplan Stillas for SD nr 70-75 blir nå demontert etter hvert som hver boenhet blir ferdig.

Dato: 20.9. 2018

Oppdatert fremdriftsplan 

Stillas for SD nr 70-75 blir nå demontert etter hvert som hver boenhet blir ferdig.

Demontering av anleggsplassen (først arbeidsteltet) planlegges å starte uke 39.

Vi har gått befaring i hele borettslaget med anleggsgartner firma Trondslien. Eventuelle utbedringer av grøntområder, hekker og planter er notert og utbedringer vil bli gjort sammen med utbedringer av grøntområdet hvor brakkeriggen har stått. Viser ellers til info fra DVS, beboermøtet samt rehab nytt 10.7.2017. Busker, hekk- og andre planter som følgelig ikke er blitt ødelagt pga rehabiliteringen, vil ikke bli erstattet.

Hva skjer videre – kort oppsummert

 • Overtagelse møte er planlagt til 3.10.2018
 • DVS/UnionConsult sender anmodning om ferdigattest til Plan og Bygningsetaten (PLB) om fullført rehabilitering. Vi gjør oppmerksom på at det ikke kan gjøres noen utvendige bygningsmessige endringer FØR vi har mottatt godkjennelse fra PLB.
 • Sensommer/høst 2019 vil det bli gått en «Et års befaring». Styret vil komme tilbake med dato for denne befaring når tiden nærmer seg.
 • Eventuell feil, mangler osv som måtte dukke opp etter overtagelsen, vil bli forsøkt løst så langt styret har kunnskap/kompetanse til å utføre dette. Avvik som ikke kan løses, vil bli tatt ved et-års befaringen. Skulle det være behov for straks tiltak, vil dette bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Boder  

Alle boder har fått montert «sparkeplate» samt dørene er malt. Da bodene er satt på fundament, vil det ta litt tid før «alt» får satt seg. Dørene kan tidvis henge litt, men vi håper dette vil rette seg etter at fundament og treverk har «gått» seg til.

Blomster og busker inntil kledning 

Fra nettsiden til «Bygg og Bevar» sakser vi følgende:   

«Vedlikehold

Generelt blir bygninger med klatreplanter dårligere vedlikeholdt enn bygninger uten.

Mange huseiere ønsker tross eventuelle problemer å pynte huset med klatreplanter. Da bør de ta noen forhåndsregler:

 • Ikke velg planter som dekker veggen helt.
 • Ikke la planten vokse rett på husveggen, men på et espalier.
 • Lag et solid espalier som er beregnet for at planten vil vokse seg større og tyngre.
 • La espalieret ha minst 15 cm avstand til husveggen, slik at luften kan sirkulere bak.
 • Fest espalieret slik i overkant at det kan skrus løs.
 • La espalieret være hengslet nede ved bakken slik at det er lett å legge ned hele klatrestativet ved oppussing.
 • Plant minst 70 - 80 cm fra husveggen og legg planten inn mot espalieret når den vokser.
 • Trim planten slik at den ikke vokser inn i sprekker i veggen, bak panelet, opp under takskjegget eller opp på taket.»

Styret viser til ovenstående, og ber om at man ikke lar klatreplanter/andre planter vokse opp etter veggene, og da spesielt gavlvegger. Dette fordi plantene vokser under kledning og «sprenger» denne ut. Videre vil panelet ikke tørke opp med fare for råteskader.

Vedlikehold av nye trapper 

De nye trappene er bygget av trykkimpregnert materiale. Beising eller maling av trappen bør ikke gjøres før til neste vår, da trevirke må tørke først. Da det vil være ulike ønsker om farge og produkt (beis, maling) som den enkelte ønsker, anbefaler vi at den enkelte boenhet selv tar ansvaret for vedlikehold trappen. Noen ønsker kanskje også å endre på trappen som er satt opp, men det kan gjøres først etter at vi har mottatt godkjennelsen fra Plan og Bygningsetaten. 

Maling av mur  

På noen rekker har tidligere skillevegger dekket en del av muren, samt også at skilleveggen var festet i muren med tre klosser. Vi vil se på dette til våren, bl a må festehull etter skruer/bolter tettes. Men de som ikke har tre klosser og ønsker å male muren selv, kan få maling ved henvendelse til styret.

Låser til terrassedør 

Fra Norgesvindu (produsenten av vinduer/terrassedører) har styret fått tilbud på nye sylinderlåser som kan låses fra begge sider. Ved bestilling fra produsenten får vi likt håndtak på begge sider. Når vi mottar låsene, vil de bli delt ut til den enkelte boenhet, og man må selv stå for monteringen, eventuelt hjelp fra naboen/kjente. Styret kan bistå, men dette blir ikke en prioritert oppgave. 

Postkasser 

Minner igjen om at de rekkene som har fått satt opp boder, henger postkassene tilbake slik som rekken ønsker det. Ved oppheng av kassene på bodene, vær obs på at det er tynnere kledning i de nye bodene – (brukes for lange skruer så vil disse komme ut på innsiden).

Flekk beising 

Alt trevirke er maskinelt behandlet med grunning og et strøk med beis. Under behandling av trevirke (transport, montering osv) vil det kunne forekomme små områder/flekker hvor beisen blir borte. Det beste ville være å beise et strøk før stillasene ble tatt ned. Men dette ville kostet en god del penger, og styret har derfor valgt å utsette neste beisestrøk litt frem i tid.

Det er ikke med i anbudet fra nåværende DVS ei heller tidligere S-Bygg at disse små områder skulle beises/flekkes på. Ser at DVS har utført noe flekking enkelte steder, men dette er goodwill fra deres side.

Dersom noen beboere ønsker å beise over disse små områder/flekker, vil styret kjøpe inn beis; slik at dette kan bli gjort av den enkelte. Men vi gjør oppmerksom på at det kan være farge-nyanser i den beis som er på kledning og den som kjøpes.

Så er det tid for noen få tips 

Husk at dører/vinduer er helt nye og kan virke som de henger litt og kan til tider opptre lite samarbeidsvillige. Et godt tips er da å dusje på litt lås-spray (samme som brukes til bilen) i dørhengsler/låsmekanismen – på vinduet er denne rett under håndtaket. Denne sprayen både smører og hindrer at metallet fryser.   

Inngangsdør: Når denne låses (enten innenfra eller utenfra): Vennligst ikke dra i døren for å sjekke om den er låst. Dersom dette gjøres, vil døren «åpne» seg ca 2-3 mm, og dette er nok til at det vil føles som treghet/vanskelig å låse opp/igjen.

Vinduer: Litt sent, men godt. Antar at mange har montert gardiner/persienner ol på innsiden av vinduene. Vi er nå blitt gjort oppmerksom på at det er noe som heter «Teknisk brudd» av vinduer. Dette kan oppstå dersom den innvendige skjermingen blir hengt opp helt inntil vinduet (dvs i selve rammen til vindusruten), og over tid blir tatt ned slik at den dekker hele eller deler av vinduet.  Varmeutviklingen vil da kunne medføre teknisk brudd. Ved søk på Google finner du mer informasjon om dette. 

Da gjenstår bare fra oss alle som har vært involvert i rehabiliteringen, - fra lavest til høyest rang (alle nevnt- ingen glemt), og takke alle beboerne for et godt og hyggelig samarbeid.

 

Vennlig hilsen

Styret i Sørhellinga Borettslag