9 des 2018

REHABILITERINGSNYTT FRA STYRET TIL ALLE ANDELSEIERE I SØRHELLINGA BORETTSLAG

Dato: 28. aug. 2018 Oppdatert fremdriftsplan Demontering av stillas for SD nr 66-69 planlegges oppstart uke 35, og demontering av stillas for SD nr 70-75planlegges oppstart uke 38.

Dato: 28. aug. 2018

Oppdatert fremdriftsplan 

Demontering av stillas for SD nr 66-69 planlegges oppstart uke 35, og demontering av stillas for SD nr 70-75planlegges oppstart uke 38.

Kartlegging av avvik

Rehabiliteringsprosjektet går nå mot slutten, og det er viktig at alle inne- og utvendige gjenstående avvik/mangler blir registrert. Både DVS og styret har mottatt mange meldinger. Noen avvik er blitt utført, mens andre venter på erstatningsutstyr og/eller produsent, samt noen er kanskje ikke registrert. For å sikre at alle avvik til den enkelte boenhet blir ivaretatt, ber vi om at vedlagte kartleggingsskjema blir brukt.

Avvik/gjenstående arbeid for SD vei 66-69 og 70-75 vil bli ivaretatt etter at stillasene er demontert.

Alle kartleggingsskjemaer vil bli gjennomgått, og svar vil bli notert på skjemaet, og levert tilbake til boenheten. Vi vil også informere om at det kan være avvik/mangler som blir meldt inn, men som ikke har sin årsak i rehabiliteringen.

Skjemaet leveres i postkassen til DVS/ inngang brakkriggen innen fredag 7.9.18

Eventuelle spørsmål kan rettes styrets representanter i byggekomitéen Hans Petter Wold, telefon: 905 88 607, Bjørn Myklebust, telefon: 992 62 019. 

Eventuelle bygningsskader eller sikkerhetsrisiko som du opplever som bekymringsverdig bør meldes så raskt som mulig direkte til DVS.

Byggeplasstelefon (man-tors: kl.07:00-15.30, fre: kl 07:00-13.00): 901 65 572.

 

Vennlig hilsen
Styret i Sørhellinga Borettslag