9 des 2018

REHABILITERINGSNYTT FRA STYRET TIL ALLE ANDELSEIERE I SØRHELLINGA BORETTSLAG

Dato: 27. juni 2018 Kort oppdatert fremdriftsplan Hyggelig å se at stillas for SD nr 35-39 ble tatt ned i god tid før ferien.

Dato: 27. juni 2018

Kort oppdatert fremdriftsplan

Hyggelig å se at stillas for SD nr 35-39 ble tatt ned i god tid før ferien.                                       

Demontering av stillas for SD nr 58-61planlegges oppstart uke 27.

Montering av stillas for SD nr 66-69 er godt i gang, og forventes ferdig uke 26. 

Oppstart montering av stillas for SD nr 70-75 planlegges oppstart uke 26/27. Her vil det ikke bli trukket duk (tak) over før etter ferien.  Rett over ferien planlegges oppstart riving av panel.        

 

Vennlig hilsen
Styret i Sørhellinga Borettslag  

 

som ønsker god sommer