9 des 2018

REHABILITERINGSNYTT FRA STYRET TIL ALLE ANDELSEIERE I SØRHELLINGA BORETTSLAG

Dato: 3. juni 2018 Oppdatert fremdriftsplan Demontering av stillas for SD nr 35-39 planlegges oppstart uke 25, og vi jobber ut fra at stillasene er tatt ned til ferien.

Ferie 

DVS Entreprenør tar ferie i uke 28 – 29 – 30. Stillasene skal være avstengt i denne perioden, og det er ikke tillat å ta seg inn på dem.

Ønsker alle en god sommer

Oppdatert fremdriftsplan

Demontering av stillas for SD nr 35-39 planlegges oppstart uke 25, og vi jobber ut fra at stillasene er tatt ned til ferien. 

Montering av stillas for SD nr 62-65 planlegges oppstart i uke 23/24.

Beboermøte for SD nr 66-69 blir torsdag 14.6 kl 1700. Beboermøte for SD nr  70-75 planlegges til onsdag 20.6. kl 1700.

Beboermøte 20.6.18 blir siste beboermøte vi avvikler. Hensikten med beboermøtene har bl a vært å gi informasjon om rehabiliteringen, samt hva den enkelte må bidra med for at fremdriften ikke skal bli unødvendig forsinket.

Vi takker alle beboerne for innsatsen som er gjort, samt godt samarbeid og positive holdninger til rehabiliteringen.

Remontering av markiser

Veggen i 2 etg/sør går ca 1 meter ut fra veggen i 1 etg. De nye skilleveggene blir bygd opp til «taket», dvs den åpningen som var før – blir ikke videreført. Skilleveggene vil ellers fortsette utover tilsvarende høyde som de hadde før. 

Ved remontering av markiser nede, ber vi beboerne være spesielt oppmerksomme på dette, samt at den nye terrassedøren slår lenger ut enn den gamle.

For å unngå misforståelser/feil montering anbefaler vi beboerne om ikke å remontere markiser før skillegjerdene er satt opp.

Boder/skillegjerder   

Oppstart av fundament til boder og skillegjerder starter i uke 22-23. Det startes med arbeidet ved SD nr 18-21/SD nr 22-25, og fortsetter fortløpende på de andre rekkene. (Tronslien startet i SD 29-34, men det skyldes at det måtte leies inn en piggemaskin). Ber om at beboerne rydder sammen møbler, blomster osv slik at dette ikke hindrer fremdriften. 

Nøkkel til terrasdør

Som kjent er de nye terrassedørene levert uten utvendig nøkkellås. Det arbeides nå med en løsning hvor døren også kan åpnes/låses fra utsiden.  Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Gjenstående arbeid SD nr 1-34

Gjenstående arbeid/utbedringer av mangler planlegges oppstart uke 23.

Boenheter hvor skyvedører/vinduer skal byttes, planlegges og starte uke 24. Aktuelle boenheter vil få melding før oppstart.

Kommunikasjonskanaler

Alle spørsmål angående detaljer i rehabiliteringen skal rettes til styret eller styrets representanter i byggekomitéen (Hans Petter Wold (telefon: 905 88 607), Bjørn Myklebust (telefon: 992 62 019)).  

Vi understreker at sorhellinga@styrerommet.net og postkassen ved styrerommet er hovedkanalene for kommunikasjon med styret. Hvis du ikke får noe svar innen en uke, skriv ut mailen og legg den i postkassen ved styrerommet eller ta direkte kontakt.

Eventuelle bygningsskader eller sikkerhetsrisiko som du opplever som bekymringsverdig bør meldes så raskt som mulig direkte til DVS.

Byggeplasstelefon (man-tors: kl.07:00-15.30, fre: kl 07:00-13.00): 901 65 572.

 

Vennlig hilsen
Styret i Sørhellinga Borettslag