9 des 2018

REHABILITERINGSNYTT FRA STYRET TIL ALLE ANDELSEIERE I SØRHELLINGA BORETTSLAG

Dato: 7. mai 2018 Oppdatert fremdriftsplan Demontering av stillas for SD nr 54-57 planlegges oppstart uke 22. Montering av stillas for SD nr 58-61 planlegges oppstart uke 20 og for SD nr 62-65 i uke 22.

Oppdatert fremdriftsplan

Demontering av stillas for SD nr 54-57 planlegges oppstart uke 22.

 

Montering av stillas for SD nr 58-61 planlegges oppstart uke 20 og for SD nr 62-65 i uke 22.

 

Beboermøte for SD nr 58-61 blir tirsdag 8.5. kl 1700. Beboermøte for SD nr 62-65 planlegges til 14.5. kl 1700.   

 

Blomsterbed

 

Det er mange som har blomsterbed ved boenheten samt mot skillegjerder til nabo. Vi ber alle om å ta vare på blomster, busker osv før oppstart for rekken. Det er dessverre ikke mulig å sikre seg mot at blomster osv vil bli skadet/tråkket ned når arbeid skal gjøres tett inn til husveggen. Man kan ikke regne med å få dekket utgifter til nye blomster/løkplanter.

 

Vår grønne «søppelcontainer»   

 

I forbindelse med vårrydding, rydding i boder osv er det mye avfall som skal kastes, og tømming av containeren bestilles fortløpende. Er containeren full, ber vi om at søppelet ikke blir satt igjen. For å få mer plass i containeren ber vi også om at hyller, skuffer, skap ol demonteres før det kastes. Likså ber vi om at hele trær og busker ikke blir kastet direkte i containeren, men at greinene blir kuttet av for å gi mer plass i containeren.

 

Utvendig el-anlegg – egen belysning

 

I følge anbudet blir det klargjort to lyspunkter (strømuttak) per enhet; et ved inngangsdøra og et på hagesiden. Har boenheten «skjult» opplegg for egne uttak til lamper/kontakter, blir ledningene lagt gjennom ny kledning.

 

Når det gjelder remontering av egne utelamper og kontakter, gjør vi oppmerksom på at boenheten må selv stå ansvarlig for dette, og dekke kostnaden på påløper.

 

Lys til lamper på bodene, inklusive lamper, inngår i anbudet, og vil bli montert når bodene er på plass.

 

Fargekoder hus, boder og skillevegger

 

Yttervegg hus og bod: S 6500 N. (mørk grå)

 Skillevegger: S 3500 N (lysere grå)

 Vinduskarmer, dører og enkelte detaljer: hvitt  

 

Vi vil opplyse om at styret ikke vil kjøpe inn beis i nærmeste fremtid da «flekkbeising» av rekkehusene vil bli utført av entreprenør.

 

Byggeplass/anleggsområde

 

Fra tid til annen vil vi nok oppfatte at det virker litt uryddig rundt egen boenhet. Vi må nok leve med dette, da vi bor på en byggeplass, og entreprenør forholder seg til kontraktsfestet slutt dato – ikke de datoer som brukes i fremdriftsplanen for hver rekke. Det er også viktig også å være klar over at spiker, skruer, blikkrester osv som brukes under rehabiliteringen, kan bli liggende på plener/gangveier. Vi ber alle om å vise tålmodighet samt å rydde bort gjenstander som kan være til skade. DVS har også egne personer som rydder, men det kan glippe for de også.

 

Kommunikasjonskanaler

 

     Alle spørsmål angående detaljer i rehabiliteringen skal rettes til styret eller      

     styrets representanter i byggekomitéen (Hans Petter Wold (telefon: 905  

     88 607), Bjørn Myklebust (telefon: 992 62 019)).  

 

     Vi understreker at sorhellinga@styrerommet.net og postkassen ved

     styrerommet er hovedkanalene for kommunikasjon med styret. Hvis du ikke

     får noe svar innen en uke, skriv ut mailen og legg den i postkassen ved

     styrerommet eller ta direkte kontakt.

 

     Eventuelle bygningsskader eller sikkerhetsrisiko som du opplever som bekymringsverdig bør meldes så raskt som mulig direkte til DVS.

      Byggeplasstelefon (man-tors: kl.07:00-15.30, fre: kl 07:00-13.00): 901 65 572.

 

 

     Vennlig hilsen

     Styret i Sørhellinga Borettslag