9 des 2018

REHABILITERINGSNYTT FRA STYRET TIL ALLE ANDELSEIERE I SØRHELLINGA BORETTSLAG

Dato: 10. febr 2018 Oppdatert fremdriftsplan Stillas for SD 29 – 34 blir nå demontert. Demontering av stillas for SD nr 45 – 49 planlegges å starte i uke 9/10.

Oppdatert fremdriftsplan

Stillas for SD 29 – 34 blir nå demontert.  

Demontering av stillas for SD nr 45 – 49 planlegges å starte i uke 9/10.

Montering av stillas for SD 40 – 44 planlegges å starte uke 6/7. Deretter planlegges montering av stillas for SD 54 – 57 i uke 10/11.

Beboerne i SD 35 – 39 har fått frist med rydding til 12.3. og klargjøring for montering av stillas vil starte etter denne dato.

Når det gjelder tidspunkt for varsling oppstart av rehab og beboermøte for

SD 58 – 61, er tidspunktet i skrivende stund ennå ikke bestemt. 

Nye husnummer skilt

Nye husnummerskilt som skal opp på gavlveggene, er nå mottatt. Vi starter montering av dem så snart som mulig (bl a væravhengig).

Minner her om at beboere som ønsker egne nummerskilt for sin boenhet, må bestille dette selv (evnt bruke de gamle eller kjøpe nye).

Screens

Minner om at de som har bestilt screens fra Villamarkisen A/S må kontakte de for avtale om kontroll måling av vinduer. Tilbudet vi har mottatt fra Villamarkisen A/S gjelder nå til 1.4.18, jfr eget skriv.

Postkasser 

Minner igjen om at de rekkene som har fått satt opp boder, henger postkassene tilbake slik som rekken ønsker det. Ved oppheng av kassene på bodene, vær obs på at det er tynnere kledning i de nye bodene – (brukes for lange skruer så vil disse komme ut på innsiden).

Kommunikasjonskanaler

Alle spørsmål angående detaljer i rehabiliteringen skal rettes til styret eller styrets representanter i byggekomitéen (Hans Petter Wold (telefon: 905 88 607), Ann-Mari Volden (telefon: 951 12 358), Bjørn Myklebust (telefon: 992 62 019)).  

Vi understreker at sorhellinga@styrerommet.net og postkassen ved styrerommet er hovedkanalene for kommunikasjon med styret. Hvis du ikke får noe svar innen en uke, skriv ut mailen og legg den i postkassen ved styrerommet eller ta direkte kontakt.

Eventuelle bygningsskader eller sikkerhetsrisiko som du opplever som bekymringsverdig bør meldes så raskt som mulig direkte til S-Bygg.

Byggeplasstelefon (man-tors: kl.07:00-15.30, fre: kl 07:00-13.00): 48 10 36 56.

 

Vennlig hilsen
Styret i Sørhellinga Borettslag