9 des 2018

REHABILITERINGSNYTT FRA STYRET TIL ALLE ANDELSEIERE I SØRHELLINGA BORETTSLAG

Dato: 20. jan 2018 Oppdatert fremdriftsplan Det planlegges å starte demontering av stillas uke 3 eller 4 for SD nr 29-34.

Oppdatert fremdriftsplan

Det planlegges å starte demontering av stillas uke 3 eller 4 for SD nr 29-34.  

Stillas for SD nr 50-53 settes opp nå, deretter følger umiddelbart SD nr 40-44.

Når SD 40-44 er ferdig, blir det oppstart for SD 54 – 57. (Pga snøen vil det ta litt lengre tid med stillaser, da takene/områdene rundt rekkene må ryddes).

Varsel om oppstart fasaderehabilitering for SD nr 35-39 planlegges sendt ut    uke 5 med beboermøte 8.2.18.

Boder/skillegjerder/trapper

Vinteren og kulden har nå komt, og det vil dessverre ikke bli satt opp flere

boder/skillegjerder før til våren.

Nye trapper vil bli satt opp fortløpende gjennom vinteren.

Snørydding/strøing

Vi ønsker at befaringer/oppsetting av stillas skal gå så godt og raskt som mulig, og ber beboerne å holde kjøkkensiden oppe/stuesiden nede så fri for snø som mulig når det nærmer seg oppstart for rekken.

Det er også ønskelig at det ryddes ved gavlvegger, men omfanget av dette arbeidet, må den enkelte boenhet selv avgjøre.

Som tidligere opplyst, blir det vanskelig å få ryddet stikkveier for snø. Vi ber beboerne rydde så godt som mulig. For å unngå ulykker og for egen sikkerhet ber vi om at stikkveier blir strødd etter behov.

Egne utelamper

Minner om at den enkelte boenhet selv har ansvar for remontering av utelamper. For å bedre belysningen i eget område; bør de rekkene hvor stillas tas ned, montere opp egen belysning så snart som mulig.

Ved oppstart av rehabiliteringen for rekken vil S-Bygg sette opp midlertidig belysning i stillaset. Skillevegger til bodene tas ned ved oppsetting av stillas og lys til bodene blir demontert.

Postkasser 

Vi ber om at de rekkene som har fått satt opp boder, henger postkassene tilbake slik som rekken ønsker det. Ved oppheng av kassene på bodene, vær obs på at det er tynnere kledning i de nye bodene – (brukes for lange skruer så vil disse komme ut på innsiden).

Kommunikasjonskanaler

Alle spørsmål angående detaljer i rehabiliteringen skal rettes til styret eller styrets representanter i byggekomitéen (Hans Petter Wold (telefon: 905 88 607), Ann-Mari Volden (telefon: 951 12 358), Bjørn Myklebust (telefon: 992 62 019)).  

Vi understreker at sorhellinga@styrerommet.net og postkassen ved styrerommet er hovedkanalene for kommunikasjon med styret. Hvis du ikke får noe svar innen en uke, skriv ut mailen og legg den i postkassen ved styrerommet eller ta direkte kontakt.

Eventuelle bygningsskader eller sikkerhetsrisiko som du opplever som bekymringsverdig bør meldes så raskt som mulig direkte til S-Bygg.

Byggeplasstelefon (man-tors: kl.07:00-15.30, fre: kl 07:00-13.00): 48 10 36 56.

 

Vennlig hilsen
Styret i Sørhellinga Borettslag