Endret: 9 des 2018     Opprettet: 27 nov 2017

Rehabiliteringsnytt fra styret 14. september 2017

Korrigert fremdriftsplan Egen fremdriftsplan er laget for SD nr. 14-17, og etter denne vil arbeidet bli sluttført uke 39.

Korrigert fremdriftsplan
Egen fremdriftsplan er laget for SD nr. 14-17, og etter denne vil arbeidet bli sluttført uke 39.

Etter fremdriftsplan gjengitt i rehab nytt 15.6.17 opplyser S-Bygg på byggemøte 13.9 at de nå er ca 14 dager etter planen. 

For SD nr 14-17 og 10-13 har det vært mange byggtekniske løsninger som måtte avklares. Det er utrolig mange varianter og detaljer som har dukket opp. Og så viser det seg tilslutt at også tidligere valgt løsning for oppsett av boder er vanskelig å gjennomføre; så en annen løsning måtte finnes. (Bodene var planlagt å settes på fundament, men mye stein i grunnen gjør dette vanskelig og kostnadskrevende).

Vi beklager ennå en gang at de to første rekkene har tatt lengre tid enn planlagt, men nå som løsningene er funnet, vil arbeidet gå raskere.

Når det gjelder oppgaver som den enkelte boenhet må gjøre før oppstart, viser vi til rehab nytt m/vedlegg av 10.7.

HMS
Verneombud fra Union Consult går hyppige kontrollrunder (både varslete og ikke varslete) for å påse at regelverk og HMS er godt ivaretatt. I tillegg mottar vi også henvendelser fra beboerne om manglende sikkerhet/brudd på reglene.  

På byggemøtene, som avholdes annenhver onsdag, er HMS er fast punkt på agendaen. Oppfølgning av tidligere avvik, samt nye som er registrert, blir tatt opp med S-Bygg.

Skillevegger
På byggemøte 30.8 ble det vedtatt at eksisterende skillevegger blir erstattet av nye. På gavlvegger, hvor det i dag ikke er skillevegg, blir det ikke oppsatt nye. Skilleveggene får tett kledning på begge sider og får en total lengde på 4 meter utfra original vegg.

Trapper på inngangssiden
Det inngår i anbudet at alle trapper blir tatt ned av S-Bygg og det settes opp nye i henhold til de regler som gjelder for dette. Dvs trapper som den enkelte boenhet har «snekret» blir tatt ned og ny standard trapp blir satt opp. Skulle den enkelte boenhet ønske å lage sitt eget «arrangement» må dette gjøres etter at rehabiliteringen er avsluttet.  

Forbered deg godt!

Benytt gjerne sensommeren og høsten til å tømme boder og forberede riving av dem, flytte på/skjære ned busker som vil komme i veien for stilas og kjøring til og fra rekkene. 

Sett gjerne opp en liste over ting du vil ta opp på beboermøtet. Det inviteres til beboermøter ca to uker før oppstart av riving av boder og rigging av stilas. Hvis du har en utfordring utenom det vanlige, som kanskje trenger mer enn to-tre uker på å finne løsning på, kan du gjerne kontakte styret om det så snart som mulig.

Bilder, lamper, pyntegjenstander ol som kan falle ned, bør tas ned av veggene før oppstart av rehabiliteringen. Det er ikke nødvendig å tømme skap for innhold. Det må regnes med litt støv inne, så det anbefales å dekke til eller kjøpe inn dekkfolie på rull (bl a Maxbo har denne). En rull dekker ca 35m2.

Rehabiliteringen i vintermånedene
S-Bygg planlegger å skifte isolasjon på vegg fortløpende for å gi minst mulig kuldeinnslipp. Når taket skal rehabiliteres må isolasjon fjernes på hele rekka og taket rettes opp før ny isolasjon kan legges på. Dette kan ta omtrent to uker. Pga utvikling av kondens, kan det ikke settes opp varmeovner i takteltet.

S-Bygg vil leie inn en del elektriske ovner til utlån så beboere ikke trenger å gå til innkjøp av dette. De kan også tilby ekstra strøm fra sin boks dersom det blir behov for det. Dette avtales nærmere for de det vil være aktuelt for. Ta kontakt med styret underveis. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ikke kan benyttes peis eller vedovn når vi har takoverdekking og inntil pipene er klargjort.

Utfordringer ved skifte av badevindu i enkelte enheter

Det viser seg at noen badevindu er vanskelig å skifte ut fordi fliser feilaktig er blitt montert helt inn mot vindu. S-Bygg kan dessverre ikke ta ansvar for å klargjøre for utskifting av vindu. Vi ble i byggemøtet 30. august enige om at det må bli beboers ansvar i og med det ikke er gjort fagmessig. Styret anbefaler å kontakte et godkjent våtromsfirma og få en flislegger til å kutte flisene, for eksempel Comfort Bryn (tidligere Roger Hagen), eller Bademiljø Experten på Bryn. Den enkelte boenhet må selv avtale med S-Bygg til hvilken tid og hvordan arbeidet skal være utført.

Tilbygg
Vi skrev i forrige rundskriv at «Styret vil da i samråd med S-Bygg ikke rehabilitere vegger, områder osv. som vil bli omfattet av valgt tilbyggsalternativ».

I byggemøtet 30. august ble dette tatt opp på nytt, og det ble vedtatt at alle bygg rehabiliteres komplett etter planen, uavhengig av planlagt påbygg eller ikke. Hovedbegrunnelsen er at det er for høy risiko ved å la være å etterisolere vegg og skifte vindu, i tilfelle beboer likevel bestemmer seg for ikke å bygge ut.

Eventuelle påbygg med S-Bygg som entreprenør vil som før nevnt bli påbegynt i etterkant av rehabiliteringen, etter nærmere avtale med S-Bygg.

Vi minner også om at alle henvendelser om tilbygg skal rettes til styret og ikke til S-Bygg.

Beskjæring av busker og trær
Det er i forbindelse med rehabiliteringen særlig viktig at gangveier er frie. S-Bygg benytter gangveiene til å frakte materialer til rekkene som rehabiliteres. Vi ber de på rekkene som grenser mot pågående og kommende rehabiliteringsrekker om å være raskt ute med å bedre fremkommeligheten.

Belysning/utvendig el-anlegg
På grunn av sikkerhet vil alt utvendig elektrisk opplegg på boder og vegger vil bli demontert av S-Bygg. Lampen på ytterboder som borettslaget har montert tar elektriker med seg.

Annet utstyr (lamper, varmelister osv.) som den enkelte boenhet selv har bekostet vil bli demontert og lagt på trappen til den enkelte boenhet.

I følge anbudet blir det klargjort to lyspunkter (strømuttak) per enhet; en ved inngangsdøra og en på hagesiden. Dersom boenheten ønsker andre løsninger, må dette avklares på beboermøte (for eksempel videreføring av «skjult opplegg», opplegg til lamper/kontakter osv). Boenheten må selv stå ansvarlig for montering og utgifter som følger av dette.

Belysning på bodene er inkludert i anbudet, og lampene vil bli tilnærmet lik denne:

Fargekoder hus, boder og skillevegger
Yttervegg hus og bod: S 6500 N. (mørk grå)

Skillevegger: S 3500 N (lysere grå)

Vinduskarmer, dører og enkelte detaljer: hvitt  

Kommunikasjonskanaler
Alle spørsmål angående detaljer i rehabiliteringen skal rettes til styret eller styrets representanter i byggekomitéen (Hans Petter Wold (telefon: 905 88 607), Ann-Mari Volden (telefon: 951 12 358), Bjørn Myklebust (telefon: 992 62 019)).  

Vi understreker at sorhellinga@styrerommet.net og postkassen ved styrerommet er hovedkanalene for kommunikasjon med styret. Hvis du ikke får noe svar innen en uke, skriv ut mailen og legg den i postkassen ved styrerommet eller ta direkte kontakt.

Eventuelle bygningsskader eller sikkerhetsrisiko som du opplever som bekymringsverdig bør meldes så raskt som mulig direkte til S-Bygg.

Byggeplasstelefon (man-tors: kl.07:00-15.30, fre: kl 07:00-13.00): 48 10 36 56.

 

Vennlig hilsen

Styret i Sørhellinga Borettslag