Endret: 9 des 2018     Opprettet: 27 nov 2017

Rehabiliteringsnytt fra styret 12. oktober 2017

Oppdatert fremdriftsplan  Det nærmer seg endelig avslutning for SD nr 14-17. Elektrikerne er i full gang, og vi håper at det nå ordner seg.

Oppdatert fremdriftsplan 
Det nærmer seg endelig avslutning for SD nr 14-17. Elektrikerne er i full gang, og vi håper at det nå ordner seg. SD nr 10-13 og SD nr 7-9 følger deretter, og er stipulert ferdig i løpet av uke 43. Beklageligvis er det de to første rekkene som må bære ulempene med alle forsinkelsene. Denne gangen skyldes det at lamper ikke var bestilt.  

De som ønsker å kjøpe egne utelamper i tilnærmet lik design, kan se lampene på bodene i SD nr 14-17. Vi har bestilt hvite lamper – de sorte som er montert; blir byttet.

 

Stillas for SD nr 18-21 er oppsatt, og neste rekke ut er SD nr 22-25 med beboermøte 12.10. Deretter følger beboermøte for SD nr 26-28 den 19.10 og senere SD nr 29–34 den 26.10. S-Bygg opplyser at de ligger fortsatt ca 2 uker etter oppsatt fremdriftsplan.

 

Rekke ut etter SD nr 29-34 er SD nr 45-49, deretter SD nr 50-53 så SD nr 40-44 osv vekselsvis nedover. Da det nå går fort mot vinter, anbefaler vi meget sterkt at de rekkene som skal rehabiliteres når snøen snart legger seg, allerede nå begynner å rydde rundt egen boenhet. Grovt estimert gjelder dette rekkene til og med SD nr 66-69. Det må ryddes 4 m ut fra fasaden på hagesiden, og 3 meter ut fra inngangssiden og gavlvegg.

 

S-Bygg ønsker også at man allerede nå begynner å tømme bodene, da man kan få laget fundament til nye boder før telen setter seg.

 

Minner igjen om at det ikke er smart å lagre hagemøbler på terrassen.

 

I skrivende stund er det litt usikkert hvilken rekke som skal rehabiliteres jul- og nyttårstiden. Ved oppstart av prosjektet, varslet S-Bygg at de ville ha ferie i romjulen. Vi kommer tilbake med nærmere info om dette, men foreløpig grovt estimert plan viser at det kan bli rekken SD nr 45-49 eller SD nr 50-53.

 

 

Ferdigbefaring

Etter hvert som rekkene blir ferdigstilt, vil det bli gått en såkalt «ferdig befaringsrunde». Inntil denne runden er gjennomført, må det ikke benyttes peis eller vedovn.

 

Tilleggsarbeider til den enkelte rekke som går utenom anbudet blir fakturert til rekken med spesifikasjon på den enkelte boenhet. Styret vil gå gjennom denne fakturaen, og vurdere/se om det er tillegg som skal videresendes til den enkelte boenhet.

 

Befaring/beboermøte

En representant fra S-Bygg og en fra styret går befaring rett før beboermøte, der hovedfokus er «Sjekkliste for Simon Darres vei….» (vedlagt rehab nytt/juli 17). Sjekklisten vil bli gjennomgått på beboermøte, og hver boenhet må underskrive på at alt er utført i henhold til sjekklisten. Det vil også bli gitt litt informasjon samt muligheter for spørsmål.

 

Belysning i gangveiene 

Det viser seg at belysningen i gangveien var koblet til sensorlysene på bodene. Elektriker har nå koblet om ledningene, så veilysene vil stå på hele døgnet. I tillegg vil S-Bygg se på muligheter for belysning ved inngangsparti til hver boenhet. Det er lenge mørkt nå, og vi ber beboerne være på vakt om uvedkommende oppholder seg i nærområdet. Materialer og utstyr ligger lagret, og dette kan være av interesse.

 

Endringer  

Vi mottar forespørsler om små fasadeendringer (f eks bytte om på dører/vinduer) som ønskes utført i forbindelse ved rehabiliteringen. Saken har vært diskutert på byggemøter, og konklusjonen er at slike endringer ikke er mulig å imøtekomme. Dette fordi det rent praktisk er nesten umulig å håndtere/ha oversikt over dette, samt det kan forsinke prosjektet.  

 

Boder  

Vi har mottatt noen henvendelser angående de nye bodene. Saken har vært diskutert på byggemøte, og vi vil; så langt det er praktisk mulig, forsøke å imøtekomme de innspill som er mottatt. Som gulv i bodene blir det lagt impregnert trevirke.

 

Internett/TV-signaler

 

Get demonterer og remonterer kabelanlegget etter hvert som rehabiliteringen skrider frem for hver rekke. I den forbindelse kan det oppleves brudd i tilgang til internett/TV-signaler. Get setter alt i stand igjen samme dag og alt vil fungere normalt.

  

Kommunikasjonskanaler

Alle spørsmål angående detaljer i rehabiliteringen skal rettes til styret eller styrets representanter i byggekomitéen (Hans Petter Wold (telefon: 905 88 607), Ann-Mari Volden (telefon: 951 12 358), Bjørn Myklebust (telefon: 992 62 019)).  

 

Vi understreker at sorhellinga@styrerommet.net og postkassen ved styrerommet er hovedkanalene for kommunikasjon med styret. Hvis du ikke får noe svar innen en uke, skriv ut mailen og legg den i postkassen ved styrerommet eller ta direkte kontakt.

 

Eventuelle bygningsskader eller sikkerhetsrisiko som du opplever som bekymringsverdig bør meldes så raskt som mulig direkte til S-Bygg.

Byggeplasstelefon (man-tors: kl.07:00-15.30, fre: kl 07:00-13.00): 48 10 36 56.

 

 

Vennlig hilsen

Styret i Sørhellinga Borettslag