Endret: 9 des 2018     Opprettet: 27 nov 2017

REHABILITERINGSNYTT FRA STYRET

Oppdatert fremdriftsplan Det planlegges å starte demontering av stillas uke 48 for SD nr 18-21. Rehabiliteringen er godt i gang på SD nr 22-25, og SD 26-28.

Oppdatert fremdriftsplan 
Det planlegges å starte demontering av stillas uke 48 for SD nr 18-21. Rehabiliteringen er godt i gang på SD nr 22-25, og SD 26-28.

For SD nr 22-25 planlegges start av demontering av stillas i uke 50.

For SD nr 26-28 planlegges start av demontering av stillas i uke 51. Pga juleferie er det usikkert hvor mye av stillaset som blir tatt ned for denne rekken – kanskje blir det bare duken. 

 

Som dere også ser, er stillaser i ferd med å bli satt opp ved SD nr 29-34. Stillaser som er brukt ved SD nr 18-21, SD nr 22-25 og SD nr 26-28 vil bli satt opp ved         SD nr 45-49 og SD nr 50-53.

 

Rekkene SD nr 29-34 og SD 45-49 vil ikke bli ferdige til juleferien. Det betyr at det vil være tak over rekkene, og det vil bli hensyntatt tilfredsstillende isolering så langt som mulig.

For å unngå snø på taket, vil stillas med tak bli satt opp i SD nr 50-53, men det planlegges og ikke å starte riving før etter juleferien.

 

For å unngå fuktighet på isolasjonen, vurderer S-Bygg også om duken må trekkes lengre ned på begge sider.

 

Beboermøte for SD nr 50-53 blir 30.11. I skrivende stund er dette siste beboermøte som planlegges før vi skriver 2018.

 

Materialer, utstyr ol som er lagret rundt omkring på denne siden av «Lilleskogen» vil av praktiske hensyn, bli lagret her fortsatt, inntil rehabiliteringen er ferdig på denne siden. 

 

Boder/skillegjerder

Når det gjelder boder og skillegjerder er vi her avhengig av plussgrader fremover. Dersom det blir frost, vil boder/skillegjerder fra og med SD nr 18 og utover IKKE

 

 

bli satt opp før til våren. (Som kjent skal skillegjerder på kjøkkensiden festes i bodene – så hvis ingen bod – heller ikke skillegjerde). Vi håper på mildvær så fremdriften kan gå som planlagt så langt frem i tid som mulig.

 

Snø/vinter 

Vi har allerede fått litt smak av vinter, og for at befaringer/oppsetting av stillas skal gå så godt og raskt som mulig, anbefaler vi at beboerne forsøker å holde kjøkkensiden oppe/stuesiden nede så fri for snø som mulig når det nærmer seg oppstart for rekken.

Det er også ønskelig at det ryddes ved gavlvegger, men omfanget av dette arbeidet, må den enkelte boenhet selv avgjøre.

 

Vi får en utfordring når det gjelder parkering og brøyting. Snøen kommer, og vi kan ikke gjøre annet enn å henstille til alle å vise hensyn slik at nødvendig brøyting kan bli gjort. Det er viktig at f eks vareleveranser og nødetater kommer frem. I tillegg må vi også leve med at brøyting av stikkveiene inn til de enkelte rekkene ikke blir slik som vi ønsker.

 

Fyring i peis/ovn 

Når alt tilhørende til stillaset for rekken er tatt ned, kan det fyres i peis/ovn. Men vi ber om at en ved første fyring, tester om avtrekket er ok. Det kan ha falt uønskede ting ned i pipeløpet.

 

GET  

Har også startet arbeidet med nytt kabelstrekk mellom rekkene og internt mellom boenhetene. De «jobber» etter sitt eget opplegg, og på husveggene blir kablene lagt i kanaler som har tilnærmet lik fagre som kledningen. 

 

Kommunikasjonskanaler

Alle spørsmål angående detaljer i rehabiliteringen skal rettes til styret eller styrets representanter i byggekomitéen (Hans Petter Wold (telefon: 905 88 607), Ann-Mari Volden (telefon: 951 12 358), Bjørn Myklebust (telefon: 992 62 019)).  

 

Vi understreker at sorhellinga@styrerommet.net og postkassen ved styrerommet er hovedkanalene for kommunikasjon med styret. Hvis du ikke får noe svar innen en uke, skriv ut mailen og legg den i postkassen ved styrerommet eller ta direkte kontakt.

 

Eventuelle bygningsskader eller sikkerhetsrisiko som du opplever som bekymringsverdig bør meldes så raskt som mulig direkte til S-Bygg.

Byggeplasstelefon (man-tors: kl.07:00-15.30, fre: kl 07:00-13.00): 48 10 36 56.

 

 

Vennlig hilsen

Styret i Sørhellinga Borettslag