Endret: 9 des 2018     Opprettet: 25 jun 2017

Rehabiliteringsnytt 15. juni 2017

Rehabiliteringen er godt i gang på første rekke (SD nr 14-17), og vi ligger i rute i henhold til fremdriftsplanen.

Dato: 15. juni 2017

REHABILITERINGSNYTT FRA STYRET

TIL ALLE ANDELSEIERE I SØRHELLINGA BORETTSLAG

Rehabiliteringen er godt i gang på første rekke (SD nr 14-17), og vi ligger i rute i henhold til fremdriftsplanen. Arbeidene er nå også i gang på rekke 2 og 3 (SD nr10-13 og 7-9). Tre fra styret (Hans Petter Wold, Ann-Mari Volden og Bjørn Myklebust) møter S-Bygg og Union Consult til byggemøter annen hver uke. Vi opplever samarbeidspartnerne våre som idèrike, samarbeidsvillige og erfarne når det gjelder å finne gode løsninger på detaljene som må avklares i oppstarten. Det har beklageligvis vært noen barnesykdommer og uhell på den første rekka, men det blir ordnet opp i. Veien blir til mens vi går, og vi har funnet gode løsninger på de utfordringer vi har fått oversikt over etter at bygningen er åpnet opp.

Det ble avholdt et oppfølgingsmøte med beboerne i de tre første rekkene denne uken for å gi mulighet for å stille spørsmål som har dukket opp underveis i prosessen. Styret, S-Bygg og Union Consult vil sikre bedre informasjonsflyt til beboerne, både der hvor rehabilitering er i gang, og til alle beboere i laget. Dette info-skrivet er første skritt på veien videre.

Varsel og forberedelser før oppstart på din rekke

Alle får i forkant av oppstart på gjeldende rekke et varselbrev med info om alt som må klargjøres. I tillegg blir det avholdt beboermøte hvor S-Bygg, Union Consult og noen fra styret er tilstede og informerer og svarer på spørsmål før oppstart. Det er viktig at man kommer godt forberedt og stiller alle tenkelige og utenkelige spørsmål i dette møtet, for å sikre en best mulig gjennomføring på sin rekke og sin enhet. Hva må du tenke på for ditt hus? Hva er spesielt/avviker fra standard/må løses der? Vi vil forsøke å ta hensyn til en del, men vi må basere oss på standardløsninger i så stor grad som mulig. Det overordnete målet er en total forbedring for alle 75 enhetene uten en alt for stor husleieøkning. Det er mange hensyns om skal ivaretas.

Det blir skrevet referat fra beboermøtene, med hva som er blitt avtalt av løsninger, og hva som må følges opp i etterkant. Referat skal bli sendt til beboerne i etterkant av møtet.

Skifte av vinduer og dører

Beboere blir varslet ca 2 uker før skifte av vinduer og dører, og 3 dager før de starter arbeidet. Håndverkerne må da få tilgang til boligen for å demontere/montere fra innsiden. Dette vil bli gjort så hensynsfullt som mulig. S-Bygg anslår 2-4 dager per enhet til dette arbeidet. De som ønsker å beholde skråvindu i påbygg får nytt vindu i samme format.

Påbygg

Alle interesserte skal ha mottatt mapper fra styret med info og tegninger samt pristilbud fra S-Bygg.

Tilbud på markiser

Tilbud på markiser og screens fra Villa Markiser er delt ut til alle beboere. Tilbudet gjelder til 31.12.17. Selv om din rekke kanskje ikke rehabiliteres før i 2018 må du derfor bestille før årsskiftet hvis du ønsker å benytte deg av dette tilbudet. Se tilbudspapirer for detaljer og kontaktinfo.  

Hva gjøres?

 • Riving av gjerder og porter (Beboere/styrerepresentant gjør dette på frivillig dugnad)
 • Riving av boder
 • Oppsetting av stillas og tak-over-tak løsning
 • Riving av kledning alle yttervegger
 • Fjerning av gammel isolasjon og fuktsperre
 • På alle huskasser (dvs opprinnelig bygning før eventuelt påbygg) blir ytterveggene lektet ut for 10 cm tilleggsisolasjon, til sammen 20 cm isolasjon.
 • Yttervegger påbygg lektes ikke ut, men får minimum 10 cm ny isolasjon. (Noen har tykkere isolasjon, og får erstattet med samme tykkelse)
 • Ny fuktsperre, isolasjon og kledning på alle yttervegger
 • Tak heves og rettes for skeivheter, ny fuktsperre, isolasjon og taktekke
 • Luftekanaler og røykpipe blir forhøyet i henhold til regelverk
 • Brannsikring med brannskiller mellom enhetene
 • Ny, enkel gesims rundt hele huset vurderes for estetisk forbedring etter at taket blir hevet ca 20 cm. Søknad om fasadeendring er sendt til Plan- og Bygningsetaten. Venter på svar.
 • Skifting av alle vinduer, ytterdør og verandadør.
 • Trapper. Steintrapper fjernes og erstattes med tretrapp.
 • Nye takrenner
 • Opplegg for belysning på forside og bakside av huset
 • Nye boder
 • Belysning på bodvegg mot gangvei
 • Borettslaget vil få satt opp nye gjerder og porter når rehabiliteringen er over
 • Garasjer vil etter hvert bli malt i samme farger som husene. Styret vurderer å organisere dette som et dugnadsprosjekt.  

Neste styremøte avholdes i uke 25. Da er det flere ting som skal diskuteres og ta stilling til i forbindelse med rehabiliteringen. Mer info kommer i neste rundskriv. Neste byggemøte er også i uke 25.

HMS og sikkerhet
Vi minner om at vi bor på en byggeplass i denne perioden og må ta ekstra hensyn til det. Pass godt på alle barn og dere selv, for å unngå ulykker. Det er ikke tillatt å bevege seg i stillasene uten grønt adgangskort. Union Consult går hyppige kontrollrunder (både varslete og ikke varslete) for å påse at regelverk og HMS er godt ivaretatt. Eventuelle bygningsskader, sikkerhetsrisiko eller annet du opplever som bekymringsverdig bør meldes så raskt som mulig direkte til S-Bygg.

Fremdrift
Her er tentativ fremdriftsplan i rehabiliteringsprosjektet. Av flere grunner vil den ikke bli lagt ut på nettsidene, men den følges opp i kommende rundskriv.
NB! Endringer og forskyvninger må påregnes!

Rekke 1, SD nr 14-17, arbeidsperiode ca uke 16-27, nedrigging stilas i uke 31.

Rekke 2, SD nr 10-13, arbeidsperiode ca uke 21/22-35.

Rekke 3, SD nr 7-9, arbeidsperiode ca uke 26-37.

Rekke 4, SD nr 5-6, arbeidsperiode ca uke 33-38.

Rekke 5, SD nr 3-4, arbeidsperiode ca uke 35-40.

Rekke 6, SD nr 1-2, arbeidsperiode ca uke 37-42.

Rekke 7, SD nr 18-21, arbeidsperiode ca uke 37-43/44.

Rekke 8, SD nr 22-25, arbeidsperiode ca uke 39-45/46.

Rekke 9, SD nr 26-28, arbeidsperiode ca uke 41-48.

Rekke 10, SD nr 29-34, arbeidsperiode ca uke 42-51.

Rekke 11, SD nr 45-49, arbeidsperiode ca uke 45-2/3.

Rekke 12, SD nr 50-53, arbeidsperiode ca uke 49-4/5.

Rekke 13, SD nr 40-44, arbeidsperiode ca uke 50-7.

Rekke 14, SD nr 54-57, arbeidsperiode ca uke 3-9.

Rekke 15, SD nr 35-39, arbeidsperiode ca uke 4-11/12.

Rekke 16, SD nr 58-61, arbeidsperiode ca uke 7-14.

Rekke 17, SD nr 62-65, arbeidsperiode ca uke 9-17.

Rekke 18, SD nr 66-69, arbeidsperiode ca uke 11-19.

Rekke 19, SD nr 70-75, arbeidsperiode ca uke 12-24.

Fellesferie uke 28-30.

Som dere ser er hele prosjektet betydelig forkortet. I utgangspunktet var det planlagt ferdigstillelse i oktober 2018, sånn planene ser ut nå mener S-Bygg det skal være et mål å bli ferdige til neste sommer. (Minner om at planene ikke er skrevet i stein, men dette ser positivt ut)

Kommunikasjonskanaler
Alle spørsmål angående detaljer i rehabiliteringen bør rettes direkte til S-Bygg. De tar det videre med styret/byggherre og Union Consult ved behov. Lagre gjerne dette nummeret.

Byggeplasstelefon (i arbeidstida kl.07:00-16:00): 48 10 36 56

Lars Lyngdal, lars@s-bygg.no

Hans Kristian Aamodt, hans@s-bygg.no

Per Andersen, prosjektleder, per.andersen@s-bygg.no

Vi understreker at sorhellinga@styrerommet.net og postkassen ved styrerommet er hovedkanalene for kommunikasjon med styret. Hvis du ikke får noe svar innen en uke, skriv ut mailen og legg den i postkassen ved styrerommet eller ta direkte kontakt.

Vennlig hilsen
Styret i Sørhellinga Borettslag