Endret: 9 des 2018     Opprettet: 21 apr 2018

Rehabiliteringsnytt

Oppdatert fremdriftsplan Som vi har informert om tidligere, startet DVS Entreprenør med rehabiliteringen den 16. april.

Oppdatert fremdriftsplan
Som vi har informert om tidligere; startet DVS Entreprenør med rehabiliteringen den 16.4. Styret er meget godt fornøyd med at «stoppen» ble så kortvarig som den ble, og at mange av de tidligere ansatte i S-Bygg har blitt med på laget. Det vil imidlertid ta litt tid før vi får det som kalles «flyten» i byggeprosessen.

Demontering av stillas for SD nr 50-53 planlegges å starte uke 17 og SD nr 40-44 uke 20.

Montering av stillas for SD nr 35-39 planlegges å starte uke 18.

Når det gjelder tidspunkt for varsling oppstart av rehab og beboermøte for

SD nr 58 – 61, er tidspunktet i skrivende stund ennå ikke bestemt. 

Generell informasjon
Når det gjelder kontrakter for rehabiliteringen, vil vi opplyse om:

  • DVS Entreprenør har ansvaret for rehabiliteringen for SD nr 35-75.
  • Tidligere S-Bygg AS hadde ansvaret for SD nr 1-34.

Det er en del gjenstående arbeid for SD nr 1-34 og sammen med UnionConsult og DVS starter vi med kartleggingsrunde torsdag 19.4. Vi tar sikte på å få utført alt gjenstående arbeid så snart som mulig. Vi jobber med en løsning for å få inndekket disse kostnadene.  

Boder og skillegjerder

  • På grunn av mye frost i bakken vil montering av skillegjerder og boder først starte etter 17.5 og arbeidet videreføres fra SD nr 18-21.

Skader på felles grøntområder

  • Sporskader ol vil bli tatt etter 17.5 i forbindelse med klargjøring av fundament til bodene.

Rydding rundt egen boenhet og felles områdene 

  • Hver enkelt boenhet må selv ta ansvaret for rydding på kjøkken- og stuesiden. Når det gjelder felles områdene anbefaler vi at beboerne/den enkelte rekke går sammen om dette.
  • Noen planter/hekker er blitt skadet i forbindelse med rehabiliteringen. Vi henstiller til den enkelte selv å ta ansvar for å klippe/fjerne skadet kvist/greiner. Vi tar ellers sikte på at et gartnerfirma vil ta en befaring etter 17.5 og kartlegge om noe(n) trær/busker må erstattes på grunn av å ha blitt helt ødelagt/dødt.

Vi har registrert at beboerne i SD nr 1-34 har begynt å rydde, både felles områder og rundt egen boenhet. Det er både gledelig og hyggelig å se at beboerne ønsker og «ta hjemmet tilbake».

Markiser som skal kastes 
Markiser på inntil 4 meters lengde, kan kastes i den grønne søppelcontaineren. Markiser som er over 4 meter, legges ved siden av containeren, og disse vil bli kappet opp, lagt i containeren av representanter for styret. Vi har komt til denne endringen, da det kan være vanskelig for noen å få brakt markisene til Brobekk.

Kommunikasjonskanaler
Alle spørsmål angående detaljer i rehabiliteringen skal rettes til styret eller styrets representanter i byggekomitéen (Hans Petter Wold (telefon: 905 88 607), Bjørn Myklebust (telefon: 992 62 019)).  

Vi understreker at sorhellinga@styrerommet.net og postkassen ved styrerommet er hovedkanalene for kommunikasjon med styret. Hvis du ikke får noe svar innen en uke, skriv ut mailen og legg den i postkassen ved styrerommet eller ta direkte kontakt.

Eventuelle bygningsskader eller sikkerhetsrisiko som du opplever som bekymringsverdig bør meldes så raskt som mulig direkte til DVS.

Byggeplasstelefon (man-tors: kl.07:00-15.30, fre: kl 07:00-13.00): 901 65 572.

 

Vennlig hilsen
Styret i Sørhellinga Borettslag