Endret: 9 des 2018     Opprettet: 1 apr 2017

Referat fra beboermøte 21. mars 2017

Ca. 60-65 beboere tilstede. Pål Andersen og Lars fra S-Bygg. Jens Birkely fra Union Consult, Hans Petter Wold (møteleder), Ann-Mari Volden (referent).

Oslo 27.03.2017

TIL ALLE ANDELSEIERE

Referat fra beboermøte 21. mars 2017
Ca. 60-65 beboere tilstede. Pål Andersen og Lars fra S-Bygg. Jens Birkely fra Union Consult, Hans Petter Wold (møteleder), Ann-Mari Volden (referent).

Kontrakt mellom S-Bygg AS og Sørhellinga Borettslag ble underskrevet 20. mars 2017.

Den ene representanten fra S-Bygg orienterte om prosessen. De er i gang med forberedelser og rigging av brakkeriggen og arbeidstelt. Går i gang med individuell befaring på rekkene rett over påske. Planlagt oppstart i mai 2017, med ferdigstillelse i oktober 2018.

Tirsdag i kommende uke vil det gå folk rundt og teste om det er miljøfarlig avfall i området.

Jens Birkely fra UC orienterte om hva som skal gjøres. Vinduer og dører skal byttes. Fjerne gammel isolasjon og isolere på nytt. Ny kledning. Noen utfordringer ved påbygg. Alternativ: gå opp på kvalitet på isolasjon i stedet for å legge på ekstra tykkelse. Ny kledning er impregnert og beiset. MÅ beise på nytt om 10-12 år. Taket skal strippes ned til himlingsplatene. Så blir dette foret opp og tilleggs-isolert. Legge inn diffusjonssperre (plast) og isolasjon, taktro (trekledning man kan gå på) og så pappkledning og nye gesimser rundt det hele. Pipene skal fortsatt være høye nok uten at det må gjøres noe med dem. På stuesiden blir det samme prosedyre, strippe veggen, fjerne gammel isolasjon, isolere på nytt, ny kledning, nye vinduer og terrassedører.

Trevegg over mur på gavlvegg blir kledd av og isolert på nytt. Alle steintrapper blir fjernet og erstattet med tretrapper. Det blir satt inn flere ventiler for bedre utlufting og mindre kondens. 9 ventiler på hver enhet + ventil på vinduene.

Det ble lagt frem en oversikt over byggeprosessen med hvilke rekker som skal jobbes på når. Denne oversikten vil bli justert underveis. Planene blir lagt ut på hjemmesiden til borettslaget https://sorhellinga.herborvi.no/

Byggeledelse
To menn vil være på plass i brakkene hver dag. Kom gjerne innom og spør og snakk med dem. Det vil også være et eget telefonnummer man kan ringe.
Byggherreombud UC innom 1-2 ganger i uka. Faktura fra S-Bygg stiles til borettslaget, men attesteres av UC for å se at det harmonerer med gjennomført arbeid.
Første byggemøte er 4. april. Legger en plan for de individuelle befaringene, info og frister for klargjøring og tømming av boder.

Arbeidstid
Ordinær arbeidstid er kl.7-16. S-Bygg må søke om tillatelse dersom det blir behov for det. Det skal alltid varsles i forkant. De har fellesferie i juli.

Forsikring
Beboerne må selv sikre at de har innboforsikring. Prosjektet er forsikret i henhold til de standarder som er. Borettslaget har brannforsikring. Det er en kjensgjerning at risiko for brann øker ved byggeprosjekt. Leiligheter blir også mer tilgjengelig for innbrudd når stilas er satt opp.

Forberedelser før oppstart på rekka
Behovet for rydding. Tømming av boder. Info blir gitt til hver rekke i forkant. To containere for alt som skal kastes blir satt opp i hver ende av SD vei. Det må ikke kastes ting oppi S-Bygg sine containere. De har miljøkrav til sortering. Det oppfordres til å bruke egne garasjer og hus til mellomlagring. Spør naboer, familie og venner om hjelp til forberedelser. Det vil også være mulig å bestille hjelp fra vaktmestertjenesten i borettslaget til kroner 400 per time. Ta kontakt med Marit Stolpestad i nr 58 for bestilling. Beboer må selv dekke faktura.
Rydde 3 m fra veggen. Dvs hagemøbler, og annet. Mulig noe vegetasjon må fjernes. Det vil bli klarlagt i de individuelle befaringene. 

Boder
Bodene blir 10 cm høyere enn dagens. Spørsmål om bodene tilpasses der det er tilbygg på forsiden for å sikre god passasje? Hva med platting som er festet på bod? Må det rives? Blir det satt opp igjen? S-Bygg kommer tilbake til dette i individuelle befaringer og møter.
Stilas. Kan være behov for å fjerne ett bord eller to for å få satt stilas på bakken.

Påbygg på enkelte enheter i forbindelse med rehabilitering.
S-Bygg ser for seg at påbygg som et eget prosjekt fra våren 2018. Dette må diskuteres. Vi har forstått det som at det kunne gjøres så snart den enkelte rekken var ferdigstilt. Tas opp i første byggemøte.

Diverse ting som kom opp

  • Mulighet til å beholde sensor på utelys foran?
  • Utekran på trevegg. Borettslaget dekke utskifting av frostfri kran.
  • Alarm må demonteres og settes opp igjen på beboers egen bekostning. 
  • Vindusbrett er ønsket i vinduene i hovedetasje. Solreflekterende vindu.
  • Info om markiser og screens skal deles ut.