Endret: 9 des 2018     Opprettet: 27 nov 2017

Kommunikasjonskanaler under rehabiliteringen

Alle spørsmål angående detaljer i rehabiliteringen skal rettes til styret eller styrets representanter i byggekomitéen (Hans Petter Wold (telefon: 905 88 607) og Bjørn Myklebust (telefon: 992 62 019).  

Kommunikasjonskanaler
Alle spørsmål angående detaljer i rehabiliteringen skal rettes til styret eller styrets representanter i byggekomitéen (Hans Petter Wold (telefon: 905 88 607) og Bjørn Myklebust (telefon: 992 62 019).  

Vi understreker at sorhellinga@styrerommet.net og postkassen ved styrerommet er hovedkanalene for kommunikasjon med styret. Hvis du ikke får noe svar innen en uke, skriv ut mailen og legg den i postkassen ved styrerommet eller ta direkte kontakt.

Eventuelle bygningsskader eller sikkerhetsrisiko som du opplever som bekymringsverdig må meldes så raskt som mulig direkte til DVS Entreprenør.

Byggeplasstelefon (man-tors: kl.07:00-15.30, fre: kl 07:00-13.00): 901 65 572.

 

Vennlig hilsen
Styret i Sørhellinga Borettslag