Endret: 9 des 2018     Opprettet: 27 nov 2017

Informasjonsskriv fra styret

Status for borettslagets økonomi Anbudet fra S-bygg var i underkant av 49 millioner inkludert mva. Styret fikk i ekstraordinær generalforsamling 5. desember 2016 fullmakt fra beboerne til å ta opp et lån på 55 millioner for å ha midler til å dekke kostnader til rehabiliteringen, arkitekttegninger og til Union Consult som er vårt byggherreombud.

Status for borettslagets økonomi
Anbudet fra S-bygg var i underkant av 49 millioner inkludert mva. Styret fikk i ekstraordinær generalforsamling 5. desember 2016 fullmakt fra beboerne til å ta opp et lån på 55 millioner for å ha midler til å dekke kostnader til rehabiliteringen, arkitekttegninger og til Union Consult som er vårt byggherreombud. De ekstra midlene skal også brukes til kostnader som ikke er inkludert i kontrakten med S-bygg. Vi er per i dag innenfor budsjettet og det har kommet både tillegg og fratrekk fra den opprinnelige kontrakten. Noen av de største endringene følger nedenfor:

Sikkerhetsglass til verandadørene i underetasjen var ikke med i anbudet, dette har vi besluttet at vi skal ha, hvilket fører til en merkostnad på i overkant av 500 000,-. Det vil nå være sikkerhetsglass i både vinduer og verandadør i underetasjene. Disse skal forebygge ulykker i hjemmet og gjøre det vanskeligere for eventuelle tyver å knuse glasset.

Da taket ble revet i den første rekken så vi at det var behov for å bygge opp brannmuren ytterligere mellom leilighetene. Det vil gi en bedre brannsikring enn den vi har hatt. Endringen gir 2,8 millioner i ekstra kostnader.

Det ble også oppdaget at takene var skeive og trengtes å rettes opp, det gav også ekstra kostnader på i underkant av 3,4 millioner.  Vi har nå i samråd med Union Consult og S-bygg funnet en rimeligere løsning på dette, slik at vi begrenser utgiftene fremover.

Håndtering og levering av miljøfarlig avfall inkludert asbest kommer også i tillegg til den inngåtte kontrakten. Omfanget av dette var større enn forventet.

Det er besluttet at nye lås til bodene skal dekkes av felleskostnadene. De nye låsene deles fortløpende ut av styret når bodene er ferdige.

Vi har også fått fratrekk fra kostnader, blant annet for arbeid på grunn og fundament som ikke skal utføres, bytte til stående kledning istedenfor liggende og mengderegulering av fasadeventiler. Til sammen utgjør de innsparte kostnadene en reduksjon på ca. 2 millioner kroner.                                                                                                                  

Etter husleieøkningen fra 1. mai 2017 har vi klart å sette av ca. 1,2 millioner som brukes til betaling av regninger i forbindelse med rehabiliteringen. Styret anser derfor at vi per i dag ligger innenfor budsjettet. Mer informasjon kommer i årsberetningen.
 

Husleieøkning
Som tidligere forespeilet vil grunnhusleien settes opp til kr 5000 fra 1. januar 2018. Tillegg for påbygg kommer i tillegg til grunnhusleien. Økningen tar høyde for årlig prisvekst og for at vi skal kunne betjene lånet til rehabiliteringen, samtidig som vanlige driftskostnader skal dekkes. Ytterligere husleieøkning vil bli vurdert fortløpende i 2018, men styret anslår at det ikke vil bli noen store økninger de nærmeste årene. Dette forutsetter at det ikke oppstår noen større uforutsette hendelser, som for eksempel flere vannlekkasjer som må utbedres.

Styret minner om at den enkelte beboer vil få økt fellesgjeld og dermed også fratrekk i skattegrunnlaget ved betaling av gjeldsrenter i årene som kommer. Det er også beregnet at beboerne vil få lavere strømregninger etter at rehabiliteringen er gjennomført.

Nye dører
Alle boenheter får nye dører med lås og nøkler i begge etasjer. Vi ber dere om å være oppmerksomme på at beboerne selv har ansvar for å levere ut de nye nøklene til alarmselskaper, hjemmetjenesten og andre som eventuelt skal ha tilgang til disse.

Nummerskilter
Styret vil få satt opp nummerskilter på gavlveggene på rekkene. Hver enhet må selv sørge for å sette opp eget nummerskilt på bodveggen hvis det er ønskelig.

 

JuletretenningTradisjonen tro blir det juletretenning første helgen i advent. Det blir musikk, pepperkaker og gløgg søndag 3. desember klokken 17 fremfor husrekke 22-25. Vi håper på godt oppmøte!