Endret: 1 apr 2017     Opprettet: 24 nov 2016

INFORMASJON OM REHABILITERINGSPROSESSEN I SØRHELLINGA BRL

Etter vedtak på ekstraordinær generalforsamling 26. november 2015, med fullmakt til å iverksette anbudsrunde for rehabilitering av Sørhellinga Borettslag, vedtok styret en oppdragsbekreftelse med UnionConsult (UC) februar 2016 for å gjennomføre anbudsrunde våren 2016.

1. FORPROSJEKTFASE
Etter vedtak på ekstraordinær generalforsamling 26. november 2015, med fullmakt til å iverksette anbudsrunde for rehabilitering av Sørhellinga Borettslag, vedtok styret en oppdragsbekreftelse med Union Consult (UC) februar 2016 for å gjennomføre anbudsrunde våren 2016.

  • Likviditetsanalyse av borettslaget ble gjennomført i februar/mars.
  • Spørreundersøkelse blant beboerne om eventuelle planer om påbygg, kjellervindu, dører, 
  • Det ble avholdt flere møter med UC. Forberedelser og gjennomgang av anbudsbeskrivelse, ramme for prosjektet, forslag til kravspesifikasjoner.
  • Beboermøte mandag 18. april 2016
  • UC utarbeidet anbudsbeskrivelse og sendte ut på anbudsrunde hos mellomstore bedrifter. UC gikk befaring med hver av de interesserte entreprenørene. Frist for anbud torsdag 28. april 2016.

2. FØRSTE ANBUDSRUNDE
Frist for anbud torsdag 28. april 2016. Vi fikk inn fire anbud. Gjennomgang av innkomne anbud på styremøte mandag 23. mai 2016. Alle anbudene var vesentlig høyere enn hva vi var forespeilet fra forprosjektet. UC anbefalte Finstad og Jørgensen i denne runden. Styret bestemte at vi ville ha en utvidet anbudsrunde hvor flere større aktører ble invitert med i prosessen.

3. ANDRE ANBUDSRUNDE
Med bakgrunn i at anbudene lå høyere enn forventet, gikk UC med på å hente inn flere anbud kostnadsfritt. Styret navnga tre nye entreprenører som vi ønsket tilbud fra. Alle som hadde levert anbud i første runde fikk også mulighet til å gi et nytt tilbud. Den nye anbudsrunden hadde i utgangspunktet frist mandag 4. juli, men fristen ble utsatt på grunn av ferieavvikling samt at styret ønsket å gi en fjerde entreprenør mulighet til å delta i denne runden. UC gikk befaring med hver av entreprenørene. Fristen ble utsatt en gang til etter sykdom og forespørsel fra involverte parter. Endelig frist i andre anbudsrunde ble satt til fredag 21. oktober.

På styremøtet tirsdag 1. november 2016 gikk UC og styret gjennom reviderte og nye anbud som var kommet inn. Prisene var gått vesentlig ned fra første runde, med flere aktuelle entreprenører. Styret og UC avholdt møter med tre entreprenører i uke 45-2016: S-Bygg AS, Selvaag Prosjekt AS og Finstad og Jørgensen AS. UC anbefalte samme entreprenør som i første runde, Finstad & Jørgensen AS.

4. VEIEN VIDERE
I styremøte mandag 14. november ble S-Bygg enstemmig valgt for videre samarbeid.
Informasjon og begrunnelse vil bli lagt frem for beboerne på en ekstraordinær generalforsamling mandag 5. desember kl.18.00 i Matsalen på Tveita skole. Egen innkalling til ekstraordinær generalforsamling og påfølgende beboermøte kommer. Dersom styret får klarsignal for å gå videre vil vi inngå en samspillsavtale og kontrakter med garantier. Vi er forespeilet oppstart ved påsketider 2017, dersom vi blir raskt enige om avtaler og alt går etter planen. Byggeperioden er forespeilet å vare i 14-18 måneder, med forbehold om endringer. Det vil bli rikelig anledning til å stille spørsmål mandag 5. desember. Jens Birkely fra Union Consult vil være tilstede på møtet. Styret vil invitere til nytt beboermøte, med entreprenør tilstede, når avtaler er på plass og detaljplanleggingen skal starte.

 

Med vennlig hilsen STYRET I SØRHELLINGA BORETTSLAG, november 2016

Hans Petter Wold, Ann-Mari Volden, Marit Stolpestad, Morten Pedersen og Ingunn Nordli.