Endret: 14 mai 2017     Opprettet: 1 apr 2017

Informasjon om husleieøkning 2017

Varsel om økt husleie

INFORMASJON OM HUSLEIEØKNING 2017

 

Til alle andelseiere i Sørhellinga borettslag


Varsel om økt husleie
Styret i Sørhellinga borettslag vedtok på styremøte 06.03.2017 at grunnhusleien øker med kr. 564,- gjeldende fra og med 1. mai 2017.

Grunnhusleien vil etter 1. mai 2017 være på kr. 4.700,-. 
Eventuelle tilbygg kommer i tillegg til denne summen.

Økningen gjøres i forbindelse med rehabiliteringen, hvor vi nå starter nedbetaling av nytt byggelån.

 

Vennlig hilsen
Styret i Sørhellinga Borettslag