9 des 2018

INFORMASJON FRA STYRET TIL ALLE ANDELSEIERE I SØRHELLINGA BORETTSLAG

Dato: 21.3. 2018 Generalforsamling Årets ordinære generalforsamling avholdes torsdag 3.5.18 kl 1800 i matsalen på Tveita skole. Innkalling m/årsmelding blir sendt ut senere. Noter tidspunktet nå.

Dato: 21.3. 2018

Generalforsamling 

Årets ordinære generalforsamling avholdes torsdag 3.5.18 kl 1800 i matsalen på Tveita skole. Innkalling m/årsmelding blir sendt ut senere. Noter tidspunktet nå.

Generell informasjon om konkursen til S-Bygg AS  

Som tidligere opplyst har en bobestyrer nå overtatt forvaltningen av S-Bygg AS sine eiendeler.

Økonomi

Vi fikk opplyst fra S-Bygg AS (heretter kalt selskapet) at borettslaget var fakturert for utført arbeid/ferdigstillelse av hver rekke. Dette betyr at selskapet har praktisert det som kalles «etterfakturering», og borettslaget har ikke forskuddsbetalt for arbeid/materiell. 

Styret (representanter i byggekomitéen) har gjennomført en kartleggingsrunde av mangler og av hva som ikke er utført på alle rekker som er ferdig rehabilitert (SD 1-34). I tillegg har representanter for bostyrer også vært her, registret hva som er utført, og også på de rekkene som nå rehabiliteres og som ble fakturert til oss rett før konkursåpning.

Styret har i samråd med UnionConsult holdt tilbake de sist mottatte fakturaer. Dette for å sikre at gjenstående arbeid og endringer som er avtalt på rekker som er ansett som «ferdige», kan bli utført av ny entreprenør; uten merkostnad for borettslaget.

Videre må styret sikre at vi har midler til opprydding etter endt rehabilitering.

Hvilket beløp som skal betales til boet for utførte arbeider, vil bli avgjort gjennom forhandlinger mellom bostyrer og borettslaget/UnionConsult.

Fjerning av materialer, vinduer med mer

Mange av dere registrerte sikkert at det mot slutten sist uke var en stor aktivitet for å hente vinduer, materialer osv Dette har sin årsak i at underleverandørene lagrer varer som selskapet har bestilt, og når varene blir tatt fra lager, fakturerte selskapet for forbruket. Så lenge varene var liggende på lager, hadde leverandørene pant (dvs eiendomsretten) til varene.

Før konkursåpning ble derfor alle varer hentet av respektive eiere, og kjørt til eget lager. Dette fordi varene ikke er boets eiendeler, samt også unngå ødeleggelser, tyveri osv.

Når ny entreprenør er på plass og rehabiliteringen starter opp, vil varene bli tilkjørt igjen.    

Stillas

Da det jobbes for å finne en løsning for oppstart, vil vi gå ut fra at stillasene bli stående. Kostnad for oppsetting og leie av de stillaser som nå er satt opp, er et forhold mellom Stillasgruppen AS og boet.

Videre fremover 

Vi håper å ha ny entreprenør på plass om ikke altfor lenge. Men da dette er en konkurs som omfatter mange prosjekter, må det ta den tid det trenger. Bobestyrer må forholde seg til lover, regler, tidsfrister osv. Hvor lang tid det vil ta før bobestyrer f eks kan «frigi» brakkerigg, arbeidstelt osv, vet vi ikke noe om nå. Men etter hva vi forstår er bobestyrer innstilt på å få til en snarlige avklaring.

Isolering av tak

Til orientering opplyses at isolasjon ble lagt på taket til SD 40 – 44 tirsdag 20.3.18

 

Vennlig hilsen
Styret i Sørhellinga Borettslag