Endret: 1 apr 2017     Opprettet: 13 jan 2017

INFORMASJON FRA STYRET NR. 7 / 2016

Rehabilitering Det ble avholdt ekstraordinær generalforsmaling for beboerne mandag 5. desember kl.18.00 i Matsalen på Tveita skole. Det ble flertall for å gå videre med rehabiliteringsprosjektet med S-bygg AS.

Rehabilitering

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsmaling for beboerne mandag
5. desember kl.18.00 i Matsalen på Tveita skole. Det ble flertall for å gå videre med rehabiliteringsprosjektet med S-bygg AS.  Tilstede var det 46 stemmeberettiget, hvor 43 stemte «Ja» til rehabilitering og 3 stemte «nei».

Styret vil nå inngå en samspillsavtale med S-bygg og starte prosessen med innhenting av lånetilbud. 

Styret vil invitere til beboermøte, med S-bygg tilstede, når avtaler er på plass og detaljplanleggingen kan starte. S-bygg vil da kunne svare på spørsmål.

Julegrantenning

En takk til Oslo Janitsjar som stilte opp og gjorde det hele stemningsfullt, og en takk til de som serverte pepperkaker og gløgg. Dette er en tradisjon vi har hatt i mange år, så til neste år prøver vi å flytte julegrantenningen til søndag så vi kan få med flere beboere. 

Garasjeportåpnere

Styret har fått tilbakemelding fra «Mora garasjeporter» at dagens portåpnere ikke produseres lengre.  Styret vil nå se på nye løsninger.

Norsk brannvern

Norsk brannvern gjennomførte i oktober/november befaring av borettslagets seriekoblede røykvarslere.  Pga ny forskrift for brannforebygging gjeldende fra 1. januar 2016 fikk vi ikke godkjent på siste tilstandsrapport.  Forskriften var ikke gjort kjent for styret, og det er beklagelig at dette ikke ble gjort før kontrollen ble gjennomført.   Forskriften sier at det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Styret vil nå innhente pris for montering av seriekoblede røykvarslere også i underetasjen. 

Levende lys

Julemåneden er den måneden i året det brenner mest i Norge.  Levende lys er blant de vanligste brannårsakene.

-        Forlat aldri et rom med levende lys
-        Sett aldri levende lys i vindusposten når vinduet er åpent
-        Unngå lysmansjetter og pynt av brennbart materiale
-        Plasser alltid telys på noe som tåler høy temperatur
-        Sørg for at lysene står støtt
-        Flytt aldri et levende lys

Styret ønsker alle beboere en riktig god jul!

 

Med vennlig hilsen fra

STYRET I SØRHELLINGA BORETTSLAG