Endret: 9 des 2018     Opprettet: 14 mai 2017

Informasjon fra styret - Mai 2017

Vi er i gang! Nå er rehabiliteringen i gang og første rekke har fått tak over tak.

Dato: 10. mai 2017

INFORMASJON FRA STYRET
TIL ALLE ANDELSEIERE I SØRHELLINGA BORETTSLAG

Vi er i gang!
Nå er rehabiliteringen i gang og første rekke har fått tak over tak. Byggherre (repr ved Hans Petter og Ann-Mari), UnionConsult (Jens) og S-Bygg (Per og Lars) har byggemøter annen hver onsdag kl.8.00, frem til ferien. Rekke to vil bli varslet denne uken om hva som må forberedes før igangsettelse der. Vedlagt finner dere eksempel på varselbrev som alle får i forkant av oppstart på gjeldende rekke. I tillegg blir det avholdt beboermøte hvor S-Bygg, UnionConsult og noen fra styret er tilstede og informerer og svarer på spørsmål før oppstart.

Påbygg
Styret får en del henvendelser vedrørende påbygg i forbindelse med rehabiliteringsprosessen. 

  • Alle henvendelser vedrørende påbygg blir registrert 
  • S-bygg har informert om at ingen påbygg starter før våren 2018
  • Vi har blitt lovet påbyggstegninger med priser fra S-bygg innen 20. mai 2017
  • Styret vil lage mapper med all informasjon som beboerne trenger.  Når all informasjon er klar, vil dette bli lagt i postkassene til de som har meldt sin interesse.

Opp gjennom årene er det dessverre noen som har tatt seg friheter og lagd påbygg som ikke er godkjent verken av generalforsamling eller Plan- og bygningsetaten. Nåværende styre er opptatt av at det kun kan bygges ut fra tegninger som er godkjent av generalforsamling. Dersom man ønsker å foreslå endringer, kan det meldes inn til kommende generalforsamlinger. Hver enhet kan ikke bygge på mer enn 31 kvm ifølge regelverket. Det handler om prosentvis utbygging av eiendommen.

Tilbud på markiser

Markiser vil være den enkelte beboers ansvar og valg. Det er en ganske stor kostnad, og vi vet at en del har kjøpt markiser ganske nylig. Styret har derfor landet på at folk selv kan velge om de vil fornye markisene eller ikke, og den enkelte tar eventuell kostnad.

Vi oppfordrer naboer på rekka om å snakke sammen og se om man kan enes om felles uttrykk på markisene, men det ville ikke bli stilt krav om det.  

Vi har fått inn flere tilbud på markiser og screens, hvorav ett godt fra Villa Markiser. Dette vil bli sendt ut til alle beboere før sommeren.

Postkasser og utelykter kommer vi nærmere tilbake til. Styret vurderer å hente inn felles tilbud på dette også. Lamper på utebodene er inkludert i prosjektet allerede.

Container

Vår vanlige container er utplassert der den pleier. Den ser mindre ut, men har samme antall kubikk. Her kastes hageavfall. Elektriske artikler og miljøfarlig avfall må ikke kastes her. Da får vi flere tusen kroner i tilleggsgebyr gjennom året. 

I tillegg settes det ut en container i nærheten av de rekkene som skal i gang med

rehabilitering. Kostnadene for dette går på felleskostnadene. Det er viktig at det kun er innhold fra bodene som tømmes her. Og man må ikke kaste elektriske artikler, malingsbokser, spraybokser og annet miljøfarlig avfall i denne containeren! Da blir vi ilagt høye tilleggsgebyr. Hvis dette ikke overholdes, vil styret vurdere å fordele tilleggsavgiften på de som har ryddet bodene sine.

Vanlig søppel og gjenvinning

Vi oppfordrer ellers alle beboere til å sortere avfall og kaste posene i søppeldunkene. Hvis den første dunken er full – kast i neste med ledig plass! Ellers blir det hengende som lokkemat for fugler og dyr, og det ser dessuten ikke bra ut. Ta vare på nærmiljøet! Pappesker må slås sammen før de kastes i papircontainer. Hvordan vil vi ha det hos oss?

Kommunikasjonskanaler
Vi understreker at sorhellinga@styrerommet.net og postkassen ved styrerommet er hovedkanalene for kommunikasjon med styret. Vi opplever dessverre at noen e-poster ikke har kommet fram, og har bedt OBOS undersøke dette. Hvis du ikke får svar innen en uke, skriv ut mailen og legg den i postkassen ved styrerommet!

Det finnes også en facebook-gruppe for Sørhellinga borettslag, men dette er ikke en kanal til/fra styret, ettersom ikke alle beboere er tilstede der. Hvis du ønsker å delta i denne uformelle, sosiale gruppen, kan du søke opp «Sørhellinga Borettslag» på facebook og be om å bli lagt til som medlem. Den er åpen for alle som bor i Sørhellinga.

E6 Manglerudprosjektet
Statens vegvesen utreder flere tunnelalternativ der det siste går mellom Abildsø og Smalvollveien ved Tveita. Dette alternativet inkluderer også en tunnel mellom Strømsveien ved Teisenkrysset og ny E6-trasé ved Smalvollvollveien. 8-felts motorvei i Smalvollveien vil medføre økt sus/støy opp mot Tveita og forringe bokvaliteten til svært mange. Økt forurensning er også en naturlig konsekvens.

Du kan finne mer informasjon her: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6manglerud

Det er laget en egen facebookgruppe for deling av informasjon: https://www.facebook.com/tveitamotorvei/

Dugnader
Dugnad mandag 15. mai kl. 17.00. Servering kl.18.00. Se eget skriv.

Styret vurderer å gjennomføre dugnader til høsten for å male garasjene.

Det oppfordres til at beboere som er i stand til det og har lyst, går sammen og river ned gjerdene mellom bodene, for å spare kostnader i rehabiliteringsprosjektet.

S-Bygg river gjerdene på timebasis.  

St.Hansfeiring i borettslaget
Det inviteres til St.Hansfeiring på snuplassen fredag 23. juni. Nærmere info kommer, men vi ser for oss at alle tar med det de vil spise og drikke, og eventuelt noe å sitte på, og så låner vi griller fra beboerne nærme snuplassen. Vi håper på stor interesse og dermed kanskje en ny tradisjon med sommerfest i borettslaget!

Vennlig hilsen
Styret i Sørhellinga Borettslag