Endret: 15 okt 2016     Opprettet: 9 okt 2016

Informasjon fra styret 2016

Informasjon fra styret nr. 4 / 2016

ULOVLIG DUMPING AV HAGEAVFALL

Etter pålegg fra Bymiljøetaten pga ulovlig dumping av hageavfall på kommunal tomt/friområde ved borettslaget, har Styret i Sørhellinga Borettslag vært nødt til å leie inn Bygårdsservice for rydding av ulovlig dumpet hageavfall i «lille-skogen».

Slik dumping er i strid med forurensningslovens § 28 (forbud mot forsøpling) og § 7 (plikt til å unngå forurensning). 

Bygårdsservice ble engasjert da borettslaget hadde kort frist for tilbakemelding. Oppryddingen skulle dokumenteres skriftlig til Bymiljøetaten innen 15.08.2016.
Bygårdsservice fjernet 3,4 tonn hageavfall, som har kostet borettslaget kr. 13.000,-.

Se vedlagt brev og faktaark fra Oslo kommune om dumping av hageavfall. 

Med vennlig hilsen fra

STYRET I SØRHELLINGA BORETTSLAG