Endret: 15 okt 2016     Opprettet: 9 okt 2016

Informasjon fra styret 2016

Informasjon fra styret nr. 2 / 2016

BEBOERMØTE
Vi minner om beboermøte den 18. april kl. 18:00 i matsalen på Tveita skole.

På møte vil Styret informere om framdriften på oppussingen av borettslaget.  Kom gjerne med spørsmål i løpet av møte, så skal vi svare så godt vi kan.

TIL INFORMASJON
UnionConsult sammen med entreprenører vil gå befaring i borettslaget tirsdag

12. april.  Dette kan innebære at de trenger å gå inn i enkelte hager.

DUGNAD
Det vil bli avholdt dugnad den 28. april fra kl. 17:00

Ditt bidrag er viktig for at vi skal ha et trivelig bomiljø.  Vi skal rydde, rake, feie og legge ut bark så vi får et fint borettslag til 17. mai.  Det vil bli leid inn ekstra kontainere for hageavfall og velferdskomiteen stiller med drikke og vafler for flittige beboere.

BEGRENS KJØRING PÅ GANGVEIENE
Vi minner igjen om at mange beboere plages av bilister som kjører ofte og fort i gangveiene. Vurder om du virkelig kjøre opp denne gangen.

Hvis du kjører på gangveien:

Vær på vakt og kjør svært sakte!

Med vennlig hilsen fra

STYRET I SØRHELLINGA BORETTSLAG

Nettside: www.sorhellinga.herborvi.no  
E-post: sorhellinga@styrerommet.net
Intern Facebook-gruppe: Sørhellinga Borettslag. Alle i borettslaget er velkomne!