Endret: 9 des 2018     Opprettet: 24 feb 2015

Informasjon fra styret 2016

Informasjon fra styret nr. 5 / 2016

Dyrehold
Styret har behov for å oppdatere sin informasjon over dyrehold i borettslaget.  Vi trenger derfor en oppdatert oversikt over dagens dyrehold og ønsker at alle andelseiere fyller ut vedlagte skjema «Erklæring om dyrehold» og returnerer dette i borettslagets postkasse
innen 31. oktober 2016.

 

 

 

 

Garasje
Sørhellinga borettslag har 75 garasjer til andelseierne + 1 garasje for oppbevaring av utstyr til borettslaget.

Styret har laget en garasjeoversikt hvor vi ønsker at hver beboer skriver inn hvilken garasje de disponerer.  Samtidig ønsker vi å vite hvilke garasjer som leies ut og hvem de leies ut til. Dette er viktig i forhold til brann og strøm hendelser.
Leveres i borettslagets postkasse innen 31. oktober 2016.
 

Styret ønsker alle beboere en riktig god høst!

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen fra
Styret i Sørhellinga Borettslag