Endret: 15 okt 2016     Opprettet: 9 okt 2016

Informasjon fra styret 2016

Informasjon fra styret nr. 3 / 2016

REHABILITERING SØRHELLINGA BORETTSLAG
Styret har mottatt innstilling fra UnionConsult på en entreprenør.  Dette tilbudet var altfor høyt og Styret har ikke godkjent dette tilbudet.  UnionConsult sender på nytt ut sin prosjektbeskrivelse til tre nye entreprenører som Styret har foreslått. 

Mer informasjon kommer når dette foreligger.

DUMPING AV HAGEAVFALL I «LILLESKOGEN»
Borettslaget har mottatt mail fra Bymiljøetaten.  De skriver at de har blitt gjort oppmerksomme på at det foregår dumping av hageavfall i «lilleskogen» og at dette i all hovedsak gjøres av beboerne i borettslaget.  Dette er straffbart!  Området er regulert til friområde/park, og forvaltes av Bymiljøetaten.  Vi har blitt bedt om at samtlige beboere opplyses om dette forbudet og at denne praksisen opphører umiddelbart.  Se vedlagt skriv for mer informasjon.

Borettslaget har en felles container for hageavfall.  Bruk denne containeren til hageavfall, eller kjør ditt hageavfall til Haraldrud hageavfallsmottak i Brobekkveien 87 eller tilsvarende mottakssted.

BRUNSNEGLER
Mange i borettslaget er plaget med brunsnegler.  Fjern skjulestedene!

Sneglene gjemmer seg der det er mørkt og fuktig, som åpen kompostbinger, kvisthauger, fuktig løv og ugress.  Hold gresset kort og unngå vanning på kveld/natt da fuktigheten blir liggende lenger til glede for sneglene. 

POTENSIELL BRANNFARE I VARMTVANNSBEREDER
Det er viktig at alle beboere sjekker sine varmtvannsberedere i hht til mottatt skriv i postkassen fra OSO.  De har sendt ut advarsel om potensiell brannfare i varmtvannsberedere i SUPER SERIEN produsert i perioden 2009-2011.  

POLITIETS TIPSTELEFON
Styret har de siste ukene fått henvendelser fra beboere om innbrudd i utebodene hvor bl.a. sykler har blitt stjålet.  Det er viktig at alle som opplever innbrudd melder ifra til politiet på 02800 eller sender e-post til stovner.tips@politiet.no . 

SOMMERFERIE
Sommerferie står for tur, og vi oppfordrer alle beboere å ta forhåndsregler før de reiser på ferie.  Tyvene tar dessverre ikke sommerferie, så det er lurt å stoppe posten/aviser/abonnement på blader i ferieperioden.  Følg gjerne litt ekstra med hvis du vet at naboen er på ferie.

BEGRENS KJØRING PÅ GANGVEIENE
Vurder om du virkelig kjøre opp denne gangen.

 
Hvis du kjører på gangveien:

Vær på vakt og kjør svært sakte!

Styret ønsker alle en riktig god sommer!

 

Med vennlig hilsen fra
STYRET I SØRHELLINGA BORETTSLAG

Nettside: www.sorhellinga.herborvi.no  
E-post: sorhellinga@styrerommet.net
Intern Facebook-gruppe: Sørhellinga Borettslag. Alle i borettslaget er velkomne!