Endret: 15 okt 2016     Opprettet: 9 okt 2016

Informasjon fra styret 2015

Befaring fra Norsk Brannvern

PÅMINNELSE TIL ANDELSEIERE

Husk Norsk brannvern den 10.12.2015

Mellom kl 1700 og 2100

Dette er siste runde som er gratis, for installasjon av seriekoblet røykvarsler og kontroll av pulverapparat og brannslange. Blir ikke dette gjennomført nå må hver enkelt andelseier betale dette selv.

Med vennlig hilsen
Styret