Endret: 15 okt 2016     Opprettet: 9 okt 2016

Informasjon fra styret 2015

Informasjon fra styret

TIL ALLE ANDELSEIERE I SØRHELLINGA BORETTSLAG

STATUS REHABILITERINGSPLANER
Etter at styret fikk mandat fra beboermøtet i 2014 til å gå videre med å prosjektere en rehabilitering av borettslaget, har vi engasjert Union Consult i samarbeid med Arkitektfirmaet Leithe & Christiansen (som tegnet rekkehusene våre på 60-tallet) for å gjøre et forprosjekt. Vi venter på de siste detaljene i deres arbeid og vil sende ut informasjon til alle beboere for gjennomgang i god tid før en ekstraordinær generalforsamling i høst. Union Consult vil være tilstede på generalforsamlingen for å svare på spørsmål.

HUSLEIE
Styret jobber med å kartlegge hva inntektene fra husleien benyttes til. Vi vil ha en grundig oversikt for å vurdere behov for eventuell husleieøkning i forbindelse med en eventuell rehabilitering.

ØKONOMIEN I BORETTSLAGET
Vi har per 31.08.15 et driftsresultat på ca 800.000 kroner bedre enn budsjettert. Vi har brukt ca en halv mill. mindre enn budsjettert på vedlikehold så langt i år. Dels på grunn av bevisst avventing av eventuell rehabilitering, dels fordi vi ikke har hatt noen store akutte vedlikeholdsbehov, som taklekkasjer eller andre større utlegg.

CONTAINER
Vi har hatt problemer over flere år med at folk kaster avfall som ikke skal kastes i containeren. Det gir oss ekstra kostnader gjennom avgifter for spesialavfall. Containeren skal i utgangspunktet kun brukes til hageavfall. I det siste har det eskalert med grill, elektronisk utstyr og hvitevarer. Dersom dette ikke bedrer seg betraktelig vil vi vurdere å slutte å ha container stående på fast basis. Containeren vil som vanlig tas bort i vinterhalvåret.

Vi minner om at privatpersoner kan levere inntil 3 kubikkmeter avfall GRATIS ved hvert besøk på Haraldrud gjenbruksstasjon på Alna. Åpningstid hverdager kl 07.30-19.30 og på lørdager 09.00-14.30.                                                                                                                  

AVTALE OM BRANNVERN
Vi har inngått en avtale med Norsk Brannvern om kjøp av nye trådløse brannvarslere og årlig service de neste tre årene.  Holdbarheten på de varslerne vi har i dag er i ferd med å gå ut på dato. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om når det blir tid for montering.

UTEBELYSNING
Det er høst og mørke kvelder. Dersom du oppdager lyspærer som er gått i felles utebelysning, vennligst gi beskjed til Hans Petter Vold på sorhellinga@styrerommet.net eller mobil 905 88 607, eller Morten Pedersen på mobil 952 33 879, så får vi skiftet pære så raskt som mulig.

TRAMPOLINE
Vi minner om at trampoline bare kan brukes mellom kl. 10 og 20 på hverdager og kl. 12 og 17 på søndager og helligdager. Husordensreglene ligger tilgjengelig på nettsidene våre: http://sorhellinga.herborvi.no/

JULEGRANTENNING
Det blir tradisjonsrik julegrantenning søndag 29. november kl. 16.00.  Levende musikk, servering av gløgg og pepperkaker. Et hyggelig treffpunkt med naboene i førjulstida. Hold av datoen!

VARSLING AV HENDELSER
Styret har i løpet av sommeren fått henvendelser fra beboere om innbrudd i bil, garasje, søppelcontainer og forstyrrelser fra tungtransport som parkerer i Sigrid Undsets vei.

Styret har vært i kontakt med Stovner politi og de anbefaler oss å anmelde alle innbrudd.  Ved ordensforstyrrelse (den offentlige natteroen skal inntre kl. 23:00) kan den enkelte ringe 02800.  Dere kommer da til operasjonssentralen i Oslo politidistrikt.  Det er også mulig å sende e-post til stovner.tips@politet.no.

STYREMØTER
Styret har følgende møtedatoer ut året: mandag 12. oktober, mandag 16. november og mandag 7. desember kl. 18.30. (med forbehold om endringer) Kom gjerne innom for en prat dersom det er noe du lurer på. Du kan også sende oss en e-post på sorhellinga@styrerommet.net

Med vennlig hilsen fra
STYRET I SØRHELLINGA BORETTSLAG

Nettside: www.sorhellinga.herborvi.no     
E-post: sorhellinga@styrerommet.net Intern Facebook-gruppe: Sørhellinga Borettslag. Alle i borettslaget er velkomne!