Endret: 15 okt 2016     Opprettet: 9 okt 2016

Informasjon fra styret 2015

Informasjon fra styret

TIL ALLE ANDELSEIERE I SØRHELLINGA BORETTSLAG

AVFALL
Borettslaget har hatt besøk fra Renovasjonsetaten hvor de informerte om viktigheten med sortering av avfall.  De ble gjort stikkprøver og tilbakemeldingen var at dette kan vi gjøre mye bedre.  Det var bl.a. pappesker og svarte søppelsekker i avfallsdunkene.    

I våre avfallsdunker skal kun følgende avfall kastes:

Grønn pose - Matavfall


Blå pose - Plastemballasje


Handleposer - Restavfall

Vi må også passe på at lokkene på avfallsdunkene er lukket, så fuglene ikke drar søppelet utover.  Sjekk neste avfallsdunk hvis den første er full!  Det skal heller ikke hensettes annet avfall i søppelrommet.

CONTAINER
Container er beregnet for hageavfall og mindre småting, se nærmere informasjon på container.

For de som har muligheten, minner vi også om gratis levering av avfall på Haraldrud gjenbruksstasjon, Brobekkveien 87.  Åpningstider: Mandag - fredag kl. 07:30-19:30 og lørdag 09:00-14:30.

INFORMASJON FRA STOVNER POLITISTASJON
Alle beboere skal ha mottatt informasjon fra Stovner politistasjon om ny mailadresse stovner.tips@politiet.no som de ønsker at våre medborgere skal benytte til innsending av tips/informasjon.

FERIETID
Husk å bestille oppbevaring av post og avis mens du er på ferie.  Følg gjerne litt ekstra med hvis du vet at naboen er på ferie.

GET-DEKODER
Alle beboere i Sørhellinga borettslag skal ha mottatt ny dekoder fra GET. 

GARASJEPORTER
Vi har i løpet av våren hatt flere tilfeller hvor garasjeporter ikke har fungert som de skulle.  Det ble funnet jordfeil på stikkontakter i garasjene og feilen er nå utbedret.

BEIS
Hvis du ønsker beis til “klattmaling” på hus eller gjerder fås dette ved henvendelse til Marit, Simon Darres vei 58. Du må selv ha pensel.

HENVENDELSER TIL STYRET
Styrets postkasse på veggen utenfor styrerommet i Simon Darres vei 76
E-post: sorhellinga@styrerommet.net

Borettslaget har egen hjemmeside: http://sorhellinga.herborvi.no/

Her ligger bl.a. borettslagets vedtekter og husordensreglene og tidligere informasjonsskriv for å nevne noe.

Følg oss gjerne på Facebook: Sørhellinga Borettslag (lukket gruppe)

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Hilsen Styret