Endret: 15 okt 2016     Opprettet: 9 okt 2016

Informasjon fra styret 2015

Forprosjekt for eventuell rehabilitering av rekkehusene.

INFORMASJON TIL BEBOERNE I SØRHELLINGA BORETTSLAG

Styret jobber i samarbeid med arkitekt og UnionConsult med et forprosjekt for eventuell rehabilitering av rekkehusene.

I den anledning vil det onsdag 11. mars bli foretatt oppmåling av rekkehusene i borettslaget.

Oppmålingen vil foregå utendørs.

To personer fra firmaet UnionConsult vil begynne dette arbeidet kl. 0800.

Hilsen Styret