Endret: 9 des 2018     Opprettet: 28 jan 2018

INFORMASJON FRA STYRET

TIL ALLE ANDELSEIERE I SØRHELLINGA BORETTSLAG VALGKOMITEEN. OBOS har etter vanlig prosedyre på vegne av styret sendt brev til valgkomiteen og bedt om at de kommer med sin innstilling innen fristen.

TIL ALLE ANDELSEIERE I SØRHELLINGA BORETTSLAG

VALGKOMITEEN
OBOS har etter vanlig prosedyre på vegne av styret sendt brev til valgkomiteen og bedt om at de kommer med sin innstilling innen fristen.

Følgende skal velges i år:
a) styreleder for ett år.

b) to styremedlemmer for to år

c) to til fire varamedlemmer for ett år.

d) medlemmer til valgkomitee for ett år.

e) en delegert til OBOS generalforsamling med vara for ett år

f) velferdsutvalg for ett år.

Valgkomiteen består av:
Thomas Fredrik Malt, Simon Darres vei 60

Marianne Søbak, Simon Darres vei 11

Ram Kumar, Simon Darres vei 2

Jon Hove, Simon Darres vei 57

Forslag rettes til disse. Om du selv er interessert, eller vil tipse om andre, ta kontakt med valgkomiteen. Styret trenger flere kvinner i neste periode.

 

GENERALFORSAMLING OG FRIST FOR FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN

Vi vil avholde ordinær generalforsamling første halvdel av mai 2017

Egen innkalling vil som vanlig komme senere.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

  • det klart fremgår at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.
  • atdet blir gitt et prisoverslag for gjennomføringen (hvis det er aktuelt/mulig).
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen i å behandle og ta stilling til saken.
  • Forslaget må være undertegnet med navn og adresse og være lagt i styrets postkasse på veggen av styrerommet innen fristen.

Dette også for at styret må ha nødvendig tid for behandling av saken dersom denne krever spesiell innhenting av opplysninger o.a..

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være hos styret senest 1. mars 2018. Det kan leveres i postkassa ved styrerommet eller på e-post sorhellinga@styrerommet.net

Styret i Sørhellinga Borettslag

 

Hans Petter Wold       Ann-Mari Volden       Marit Stolpestad

Charlotte Frostvin              Erlend Svarstad