Endret: 9 des 2018     Opprettet: 30 mai 2017

Fremdriftsplan Sørhellinga BRL 2017-2018

Tentativ fremdriftsplan for rehabiliteringsprosjektet i Sørhellinga Borettslag 2017-2018 kan fås ved å kontakte byggeplassledelsen på e-post lars@s-bygg.no