9 des 2018

EKSTRA REHABILITERINGSNYTT FRA STYRET TIL ALLE ANDELSEIERE I SØRHELLINGA BORETTSLAG

Dato: 14. mars 2018 Fra S-Bygg AS er vi i dag varslet om at en initiert frivillig akkord ikke har lykkes. På bakgrunn av dette, har styret i S-Bygg AS besluttet å begjære selskapet konkurs.

Oppdatert fremdriftsplan

Som vi har informert om tidligere; startet DVS Entreprenør med rehabiliteringen den 16.4. Styret er meget godt fornøyd med at «stoppen» ble så kortvarig som den ble, og at mange av de tidligere ansatte i S-Bygg har blitt med på laget.