Endret: 1 apr 2017     Opprettet: 15 okt 2016

Befaring fra Norsk Brannvern 25. oktober og 2. november 2016

INFORMASJON FRA STYRET I SØRHELLINGA BRL ANGÅENDE AVTALE MED NORSK BRANNVERN
 

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

Tirsdag 25. Oktober

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:
Onsdag 2. november mellom kl. 17:00 og 21:00
 

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.
 

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 (mellom 09:00- 15:00)