Spørsmål til ekstraordinær generalforsamling 26. november 2015

Her er skjema for å stille spørsmål til styret og/eller Union Consult i forbindelse med rehabiliteringssaken som skal opp til behandling på ekstraordinær generalforsamling torsdag 26. november kl.18.00. Frist for innsending av spørsmål er 13. november. Du kan også stille spørsmål under den ekstraordinære generalforsamlingen. Representanter fra Union Consult og Alex Christiansen Arkitektkontor vil være tilstede på den ekstraordinære generalforsamlingen og svare på spørsmål.


Ekstraordinær generalforsamling torsdag 26. november 2015 kl.18.00

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling i Sørhellinga Borettslag i matsalen på Tveita Skole, torsdag 26. november 2015 kl.18.00.